👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemsida

Skapad 2021-04-18 21:29 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9 Teknik
Vi kommer på tekniken att arbeta med hemsidor.

Innehåll

Hej!

Under vårterminen arbetar vi med att skapa egna hemsidor. 

Inlämningen av hemsidan sker i form av en "förinlämning" lite innan hela sidan ska vara klar. Det fungerar bra, eftersom att du kan fortsätta att arbeta med sidan även efter inlämningen. 

Det som gäller är följande: 

  • "Förinlämning" av länk: v 16
  • Sidan ska vara klar: v 18

 

//Erika

Uppgifter

  • Hemsida

Matriser

Tk
Teknik - hemsida

Förmågan att identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion

Samt förmågan att använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Undersöka och beskriva
Du kan undersöka olika tekniska lösningar och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Du kan undersöka olika tekniska lösningar och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion
Du kan undersöka olika tekniska lösningar och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar

Förmågan att identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Praktiskt arbete
Idéer
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar och utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och du kan utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller
Du kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar och du kan utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller
Arbetsprocessen
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt