👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Volleyboll

Skapad 2021-04-18 21:21 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Fördjupning inom olika racketspel
Grundskola 1 – 5 Idrott och hälsa
Vi kommer under veckorna 16 och 17 att arbeta inom området lagspel - volleyboll. Vi kommer att fokusera på rörelse, teknik, spelförståelse samt samarbete / passningsspel.

Innehåll

Moment / period:

Vi kommer under veckorna 16 och 17 att arbeta inom området lagspel - volleyboll. Vi kommer att fokusera på rörelse, teknik, spelförståelse samt samarbete / passningsspel.

Vi kommer att gå igenom reglerna, träna på de olika grundslagen och spel.

 

Undervisning samt arbetssätt:

Vi kommer till största delen utöva de olika idrotterna praktiskt, men det kommer även förekomma inslag av teori då vi går igenom olika grundslag, regler, rörelsemönster och spelförståelse. Vi kommer att genomföra övningar, lekar och spel.

Vi kommer att öva på :

 • Regler i volleyboll
 • Slagteknik
 • Placering / rörelse / fotarbete
 • Serve
 • Fingerslag
 • Baggerslag
 • Följa regler 
 • Förstå regler
 • Positioner
 • Samarbete

 

Syfte:

Att röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang.

Att träna din motorik och öga-hand koordination men även din kondition. Du kommer även att tränas i att följa spelregler, samarbeta och visa hänsyn.

 
 
       
       
       
 
       

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
  Idh  4-6
 • Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten.
  Idh  C 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  C 6
 • Eleven kan ge utvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  C 6
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6
 • Eleven kan ge välutvecklade beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  A 6