👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik VT-21 åk 9

Skapad 2021-04-19 08:04 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Grundskola 7 – 9 Fysik
Under vårterminen håller vi oss inom fysikens värld genom att lära oss mer om energi, kraft, rörelse & olika historiska upptäckter inom fysikområdet.

Innehåll

Syfte: 

I detta arbetsområde har vi fokus på vad energi och kraft. Syftet är att utveckla kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att använda och utveckla kunskaper och redskap för att formulera egna och granska andras argument i sammanhang där kunskaper i fysik har betydelse. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att hantera praktiska, etiska och estetiska valsituationer som rör energi, teknik, miljö och samhälle.

 

Hur?

Vi läser ett större block av fysik med olika innehåll, vi tar oss från fossila bränslen och kolets kretslopp till att titta närmare på hur energin flödar i världen och vilka energiomvandlingar som sker vid olika händelser. Vi lär oss mer om olika energikraftkällor och dess olika fördelar och nackdelar. Sen tar vi oss vidare in på kraft & rörelse, hur olika krafter påverkar oss m.m Slutligen kommer vi lära oss mer om vad ljud är. 

På lektionerna sker:

* genomgångar av läraren

*  vi tittar på olika faktafilmer 

* ett individuellt arbete om ett kraftverk

* du deltar i samtal och diskussion i mindre grupper

*  du arbetar med uppgifter enskilt & i grupp som publiceras på Google Classroom.

* laborationer & simuleringar

*  du kommer att träna på att använda dig av ämnesspecifika begrepp

 

 

Bedömning (se matris för kunskapskrav)

Uppgifter på lektionstid används till att träna och lära sig mer. 

Under fysikområdet kommer det vara flera olika typer av bedömningstillfällen och former. Varje bedömningsmoment testar av olika förmågor. 

1. Skriftligt prov om energi

2. Inlämningsuppgift om naturvetenskapliga upptäckter

3. Praktiskt moment - genomföra & utvärdera laboration

 

 

Vad skall jag lära mig? 

 Varje område kommer att ha sina specifika lärandemål, de publiceras tydligt på classroom för varje område. Hittills och just nu arbetar vi med att kunna: 

För område energi:

* Redogöra för vilka olika energiformer som finns (ex. kemisk energi, rörelseenergi, potentiell energi osv.)
* Kunna förklara vilka energiomvandlingar som sker vid olika händelser, ex. när en bil kör, när du äter en macka och därefter tränar eller de som sker i vindkraftverk.
* Kunna redogöra för energiflödet i kemiska reaktioner (var tillförs det energi och var utvinner vi energi) exempelvis fotosyntes, cellandning, förbränning. * Känna till olika sätt att producera el via icke förnybara och förnybara energikällor.
* Kunna ta ställning, diskutera & argumentera fördelar och nackdelar med olika energikällor
veta vad som menas med tyngdkraft

 

För område kraft & rörelse: 

  • veta vad som menas med gravitation 
  • veta skillnaden mellan massa (vikt) och tyngd 
  • veta vad som menas med en kraft samt vilken enhet man mäter den i
  • veta vad friktion är
  • kunna ge exempel på när friktion påverkar en kropps rörelse
  • känna till vad begreppet tröghet innebär

 

För område naturvetenskapliga upptäckter: 

  • Känna till och kunna resonera kring vilken betydelse några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet har haft för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Matriser

Fy
Fysik, 7-9

Förmåga 1

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att samtala om, diskutera, formulera och motivera ställningstaganden Visas i prov om energi
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ENKLA motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med UTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med VÄLUTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Att kunna använda informationen i diskussioner, texter och andra framställningar Visas i uppgift om naturvetenskapliga upptäckter & prov om energi
Eleven kan använda informationen på ett I HUVUDSAK fungerande sätt i diskussioner och för att skapa ENKLA texter och andra framställningar med VISS anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa UTVECKLADE texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa VÄLUTVECKLADE texter och andra framställningar med GOD anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga 2

Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att genomföra undersökningar och skapa egna frågeställningar och planeringar Visas i praktiskt prov (enskilt labbprov)
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det EFTER NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån. . .
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Att använda utrustningen på rätt sätt
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt.
I undersökningar använder eleven utrustning på ett säkert och ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Att dra slutsatser av dina resultat Visas i skriftlig del i samband med praktiskt prov
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ENKLA slutsatser med VISS koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då UTVECKLADE slutsatser med RELATIVT GOD koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då VÄLUTVECKLADE slutsatser med GOD koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Att dokumentera din undersökning Visas i skriftlig del i samband med praktiskt prov
Dessutom gör eleven ENKLA dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Förmåga 3

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att använda begrepp i sitt sammanhang Visas i samtliga tre bedömningsmoment
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att GE EXEMPEL OCH BESKRIVA dessa med VISS användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har GODA kunskaper kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa med RELATIVT GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa OCH NÅGOT GENERELLT DRAG med GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Att resonera kring påverkan på miljön och åtgärder för hållbar utveckling Visas på prov om energi
Dessutom för eleven ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och VISAR PÅ några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och VISAR PÅ FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR HOS några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och VISAR UR OLIKA PERSPEKTIV PÅ FÖRDELAR OCH BEGRÄNSNINGAR hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Att känna till naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse Visas i inlämningsuppgift (2 brev)
Eleven kan GE EXEMPEL PÅ OCH BESKRIVA några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND MELLAN några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH GENERALISERA kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Fy
Fysik VT-21 åk 9

Förmåga 1

Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att samtala om, diskutera, formulera och motivera ställningstaganden Visas i prov om energi
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med ENKLA motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med UTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med VÄLUTVECKLADE motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Att kunna använda informationen i diskussioner, texter och andra framställningar Visas i inlämningsuppgift (breven)
Eleven kan använda informationen på ett I HUVUDSAK fungerande sätt i diskussioner och för att skapa ENKLA texter och andra framställningar med VISS anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa UTVECKLADE texter och andra framställningar med RELATIVT GOD anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett VÄL fungerande sätt i diskussioner och för att skapa VÄLUTVECKLADE texter och andra framställningar med GOD anpassning till syfte och målgrupp.

Förmåga 2

Genomföra systematiska undersökningar i fysik
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att genomföra undersökningar och skapa egna frågeställningar och planeringar. Visas i praktiskt uppgift
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även FORMULERA enkla frågeställningar och planeringar som det EFTER NÅGON BEARBETNING går att arbeta systematiskt utifrån. . .
Att dra slutsatser av dina resultat Visas i praktiskt uppgift
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då ENKLA slutsatser med VISS koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då UTVECKLADE slutsatser med RELATIVT GOD koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då VÄLUTVECKLADE slutsatser med GOD koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Förmåga 3

Använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Ännu ej uppnått E
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Att använda begrepp i sitt sammanhang Visas i samtliga bedömningsmoment
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att GE EXEMPEL OCH BESKRIVA dessa med VISS användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har GODA kunskaper kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa med RELATIVT GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND INOM dessa OCH NÅGOT GENERELLT DRAG med GOD användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Att känna till naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse Visas i inlämningsuppgift (breven)
Eleven kan GE EXEMPEL PÅ OCH BESKRIVA några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH VISA PÅ SAMBAND MELLAN några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan FÖRKLARA OCH GENERALISERA kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.