👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skräp & Avfall - Hållbar utveckling

Skapad 2021-04-19 08:25 i Överby förskola Vaxholm Stad
Förskola
Vi arbetar efter vårt gemensamma Grön-flagg arbete på förskolan -Källsortering och Återanvändning. Vi vill öka medvetenheten för vår miljö och jorden världen över, att hur vi beter oss och gör med våra sopor påverkar miljön. Vi har under våren valt att arbeta med återvinning för att öka barnens medvetenhet om vår miljö och för att barnen ska förstå att alla kan vara med och påverka hur vår natur/miljö mår.

Innehåll

 • Förskolans Grön Flagg arbete - Källsortering och Återanvändning
   
 • Tema: Skräp & Avfall

Vad - Att medvetandegöra och lära sig om sopsortering och återanvändning av material.

Varför - Ett ständigt närvarande och aktuellt ämne. Att lära barnen om vad vi kan återanvända och var och hur man skall sopsortera.

Hur - Genom att sortera våra sopor i vårat soprum. Vad händer sedan med soporna? Var och hur sorteras de på sopstationen? Vi kommer att använda oss av digitala verktyg med fokus på olika sorterings- och spelappar. Projektor och Lärplattor. Vi använder oss av böcker där vi genom sagoläsning och faktaböcker kopplar till Läslyftet som är ett utav våra utvecklingsområden. Vi inspirerar genom olika förvaringar för plast, metall, papper etc inne på avdelningen, och tar tillvara allt vi kan återanvända i vår skapande verksamhet.

Delaktighet och inflytande - Via ett demokratiskt förhållningssätt ge barnen möjlighet att komma med egna idéer samt i samspel med varandra ta fram fakta och erövra nya kunskaper. Vi har skräpplockardagar där vi plockar skräp som ett ytterligare led i återanvändning och källsortering.

Hållbar utveckling - Öka medvetenheten för vår miljö och jorden världen över, att hur vi beter oss och gör med våra sopor påverkar miljön. 

 

Avdelning Björken

Mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att inhämta och utveckla kunskaper och värden.

 • Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen.

Nuläge

Vårt arbetslag har lång erfarenhet av att arbeta med skräp, återanvändning och sopsortering året om. Vi har bra källor för fakta. Vår lärmiljö inomhus är planerad efter att barnen medvetet ska tänka på sin konsumtion av t.ex. ritpapper. Utomhus finns leksaker av olika material och användningsområden som barnen hjälper till att återställa på rätt plats när aktiviteten är klar. Barnen är delaktig i all förbrukning och går något sönder lämnas det till förskolans sopsortering. Vi är också varje vecka i vårt närområde och i olika skogsområden där djur och natur är återkommande i vår utbildning. Vi fördjupar oss i detta arbete varje vårtermin för att barnen ska uppehålla sina  grundläggande värden och agera i ett långsiktigt perspektiv. 

Vi upplever att barnen: 

 • visar medvetenhet om att ta hand om vår natur genom att uppmärksamma skräp i alla våra lärmiljöer. 
 • förstår och kan kategorisera skräp efter dess olika material.  
 • förstår vilken skada skräp kan göra för djur, natur och oss människor.
 • visar färdighet i hur vi hanterar material och kan återanvända material i våra arbeten. 
 • vill och kan vara delaktig; enskilt, i vår grupp, på hela förskolan och med vårdnadshavare. 
 •  

Målkriterier/Förväntat Nyläge

Vi vill att barnen ska

 • vara förtrogen med olika material och deras användningsområden och hur vi sorterar dem. 
 • förstå innebörden av källsortering och återvinning. 
 • visa att varje människa enskilt gör skillnad och vilken kraft vi är tillsammans - våra grundläggande värden och att samarbeta för vår miljö.

Hur gör vi?

Vi vill fokusera på hållbar utveckling utifrån ett miljömässigt fokus.

Undervisningen ska ske med hjälp av Materialvärlden (STI) där det finns olika figurer i olika material som har olika uppdrag, där vi lär om materialet, sortering och återvinning. Vi kommer även använda Barr & Pinnes (UR) uppdrag, artifakter och fysiska besök så att barnen kan källsortera. På detta sätt når vi ut till fler antal barn kring undervisningen och har ett interkulturellt förhållningssätt då vi tillsammans har vetskap att alla lär sig på olika sätt. 

Vi har även ett projekt kopplat med att introducera ritböcker där vi använder ett ritblock istället för lösa pappersblad. 

Reflektionen tillsammans med barnen gör vi efter moment förslagsvis vid samling. Vi ställer öppna frågor och lyssnar in vad barnen tycker/tänker och har lärt sig av utförandet. Vi dokumenterar på avdelningen. 

Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val vi människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Vi delar arbetet med vårdnadshavare digitalt via Unikum, vi vill bidra till att dela med oss av vårt arbete för att sprida vårt arbete med de grundläggande värdena för en hållbar utveckling.  

Uppgifter

 • Materialvärlden (STI)

 • Ritböcker

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18