👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2021-04-19 08:31 i Lingenässkolan Kristianstad
Från vikingatid till medeltid
Grundskola 4 – 6 Historia
Hur har människor levt i vårt land för länge sedan? Hur bodde de? Vad gjorde de? Hur var det att vara barn på den här tiden? Hur har detta påverkat hur vi lever idag? Vilka spår av historien kan vi se i vårt samhälle idag? De här och fler frågor ska vi behandla när vi läser historia under våren.

Innehåll

Vi kommer att jobba:

med tidslinjer och tankekartor

med fakta från böcker, filmer, internet, intervjuer och vad vi själva vet och kan dra för slutsatser.

med kartor från förr och nu för att se hur människorna förflyttade sig för att erövra nya områden, köp -och säljvägar, möten och lärdomar med nya människor och kulturer

med samtal och diskussioner i par, grupper och i helklass.

 

Allmänna begrepp: Tidsålder, Utveckling, 

Begrepp medeltiden: kloster, självhushåll, de fyra stånden: adel, präster borgare och bönder, köpmän, hantverkare, kloster, nunna, munk, fogde, skatt, Stockholms blodbad, Kalmarunionen, Hansan

Bedömning: 

Jag bedömer din förmåga att:

förstå och använda tidslinjen för att beskriva hur olika tider i historien förhåller sig till varandra.

berätta om hur olika människorna levde på medeltiden.

ha kunskaper om och kan förklara hur Sverige blev kristet . 

förklara och använda ord och begrepp som är typiska för den här perioden av historien.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6