👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafikkunskap

Skapad 2021-04-19 09:08 i Sagolandets förskola Hörby
Förskola
Barnen har väckt intresse för trafikskyltar och trafikregler, därför kommer vi att erbjuda barnen kunskap och olika former av undervisning kring detta temat.

Innehåll

        Nationellt mål:

 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld (Lpfö-18). 

  Syfte:
 • Syftet med temat är att erbjuda barnen undervisning kring det som barnen visat intresse för och utöka deras kunskaper kring trafikregler och trafikskyltar. 

  Innehåll: Vad ska undervisningen innehålla?

 • Skapa trafikskyltar.
 • Memory.
 • Samarbeta med vårdnadshavare genom att be de ta bilder på skyltar som de stöter på i deras närhet.
 • Prata om vikten av reflexer och visa film om reflexens betydelse i trafiken.
 • Massagesaga-trafik.
 • Takk-tecken kring trafik och fordon.
 • Sånger om trafiken. 
 • Läsa böcker om trafik på Polyglutt.
 • Promenera i närområdet och prata om de olika trafikskyltarna och reglerna.

  Dokumentation:

 • Erbjuda barnen att fotografera under promenaderna.
 • Dokumentation på väggen på avdelningen.
 • Individuella och gemensamma lärloggar på Unikum.
 • Vi kommer att utvärdera och reflektera kring arbetet när vi har våra avdelningsplaneringar.   Reflektion och Analys
  (Pedagogers och barns perspektiv)

  Reflektera kontinuerligt kring:
  -Hur blev det?
  -Val av undervisningens innehåll
  -Vilket förändrat kunnande ser ni?
  -Uppfylls de förväntade effekterna?

  Analys:
  Varför blev det som det blev?
  Vilken utveckling har skett?
  Vad är nästa steg?
  Vad krävs för att komma vidare?