👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik åk 6 - Enkla maskiner.

Skapad 2021-04-19 09:25 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 4 – 6 Fysik Teknik
Känner du till de sex enkla maskinerna? För tusentals år sedan kom man på några lösningar som gjorde jobbet så mycket lättare genom att öka kraften. Dessa lösningar använder vi fortfarande: hjulet och axeln, kilen, det lutande planet, skruven, hävstången samt block och talja.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Centralt innehåll

Konkret innehåll

Det här kommer vi att arbeta med:

 • kraftförstärkare - de sex enkla maskinerna
 • cykelns delar och funktioner
 • tyngdpunkt och jämvikt
 • vad några enkla maskiner har haft för betydelse för människan (individen), samhället och miljön

 

Såhär arbetar vi med arbetsområdet

Vi kommer förslagsvis att:

 • läsa faktatexter tillsammans
 • arbeta med frågor och svar
 • se faktafilmer
 • samtala och diskutera
 • titta på enkla verktyg och hjälpmedel som vi har hemma och se om det finns något av de enkla maskinerna i dem.

Såhär visar jag att jag kan

genom att:

 • vara aktiv på lektionerna och delta i diskussioner
 • kunna namnge och beskriva/förklara några enkla maskiner
 • kunna förklara hur de kan spara kraft och användas för att lösa ett problem
 • känna till några delar på cykeln och dess funktioner
 • kunna resonera kring på vilket sätt några enkla maskiner har haft för betydelse för människan, samhället och miljön.
 • kunna beskriva och förklara jämvikt och tyngdpunkt
 • komma väl förberedd till läxförhör 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6