👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundläggande matematik v. 33-44 2021

Skapad 2021-04-19 09:50 i Fridas Hage Tjörn
räkna med hela tiotal, 10-100 räkna antal och rita hälften så många använda ord som beskriver läge addition med 10-kamrater addition i talområdet 0-10
Grundskola 1 Matematik
Vi tränar grundläggande matematik: 1. förståelse av talraden 0-20 2. antalskonstans 3. begreppen "lika många", "fler", "färre", "dubbelt", "hälften" 4. uppdelning av tal 5. klockan, analogt

Innehåll

Du ska t. ex. kunna (se Skolverkets bedömningsstöd):

 • räkna uppåt från 3 till 20
 • säga talet efter  7
 • säga talet före  5
 • veta att 6 små föremål är fler än 4 stora samt beskriva hur du tänkte
 • veta att 6 utspridda föremål är lika många som 6 som ligger tätt tillsammans
 • veta hur många 2 fler/färre än 6 är samt beskriva hur du tänkte
 • dela upp 8 föremål så att två personer får lika många och tala om hur många de fick var
 • säga hur många hälften av 10 är och beskriva hur du tänkte
 • dela upp talen 2-5 på olika sätt och tala om hur många det blev i varje hög

 

 • Arbetssätt:
 • modellering
 • film
 • konkret
 • med laborativa hjälpmedel
 • spel
 • appar och andra digitala hjälpmedel
 • skriva på white board

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3