👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Minoritetsspråk och nordiska språk

Skapad 2021-04-19 10:36 i Slestadsskolan Linköping
Ett arbete om minoriteter, minoritetsspråk och nordiska språk.
Grundskola 6 Svenska
Ett arbete om minoritetsspråk och nordiska språk.

Innehåll

I detta arbetsområde komma vi att diskutera och lära oss om de minoritetsspråk som finns i Sverige. Vi kommer även att lära oss vilka likheter och skillnader som finns mellan språken i norden.

Arbetsgång:

 • Se på och diskutera språket i olika filmer.
 • Läsa olika texter och svara på frågor om textens innehåll och språk.
 • Lyssna på minoritetsspråk samt nordiska språk på olika sätt.
 • Testa läsa språken och hitta likheter och skillnader mellan dem och svenskan.

Bedömning

 • Löpande under arbetets gång genom muntligt i diskussion i grupp under lektionerna.
 • En beskrivande text i slutet av arbetsområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk
  Sv  C 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  A 6

Matriser

Sv
Svenska minoritetsspråk och nordiska språk

F
E
C
A
Varianter och närliggande språk.
Du kan föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Samt ge exempel på något minoritetsspråk.
Du kan föra resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Samt ge exempel på något minoritetsspråk och känns till något om språket.
Du kan föra utvecklade resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt tydligt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk. Samt ge exempel på minoritetsspråk och känns till något om språket.