👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Magnetism/ elektricitet

Skapad 2021-04-19 11:05 i Everöds skola Kristianstad
Vi arbetar med magnetism.
Grundskola 5 Fysik
Magnetism och elektricitet

Innehåll

Syfte

Syftet med detta tema är att skapa nyfikenhet och kunskap om fysik. Du kommer få lära dig genomföra undersökningar och jämföra dina resultat med andras. Du kommer lära dig att förstå och använda begrepp och lära dig att se hur olika saker hänger ihop. 

Temats innehåll      

I detta tema kommer vi att börja med att lyssna på en historia om hur magnetism upptäcktes. När du har lite kunskap om historien kommer vi titta på vad magnetism är för något. Du kommer få se bilder på vad som händer i en magnet och mellan två magnet när de kommer nära varandra. Sedan kommer du få göra ett experiment med hjälp av järnpulver där du själv kommer se de magnetiska fälten runt en magnet. I din fysikbok kommer du få måla en bild på vad magnetism är och hur det fungerar. Du kommer också få skriva en enkel text till dina bilder. Därefter komma du få genomföra ett experiment där du kommer testa vilka föremål och material som är magnetiska. Först ska du ställa en hypotes (gissa vad du tror) och sedan ska du testa. Ditt resultat ska du skriva in i en tabell i din fysikbok. Du kommer också att få titta runt i din vardag och se vad det finns för föremål och apparater som har att göra med magnetism på något sätt. I detta tema kommer du även få lära dig om jordens magnetfält och hur en kompass fungerar.  

I det här arbetsområdet kommer vi att ta reda på; skillnaden på statisk elektricitet och elektrisk ström, vad elektricitet är, vad en blixt är,  hur man får en lampa att lysa, hur ett batteri fungerar, hur strömmen kommer till husen och vilka ämnen som leder ström. Vi kommer också att prata om säkerhet kring hantering av elektricitet och om olika energikällor.

Bedömning

Följande delar bedöms i detta tema: 
Hur väl din förmåga är :

 

 • att beskriva magneters egenskaper och dess användning i hemmet och samhället
 • att planera och genomföra en undersökning 
 • att dokumentera dina undersökningar med text och bild

Konkreta mål: 

Efter avslutat arbete ska du

 • förstå hur en magnet fungerar och vilken betydelse den har i hemmet och samhället 
 • fått kunskap om upptäckten av magnetism
 • fått övat dig att planera och genomföra undersökningar 
 • fått övat dig i att dokumentera ditt arbete med text och bild

Arbetssätt/ undervisning

Du kommer att få

 • genomgångar
 • läsa faktatexter
 • se film
 • genomföra laborationer
 • träna på att följa instruktioner 
 • dokumentera 
 • genomföra ett prov om magnetism och elektricitet.

 

Bedömning  

Du kommer bli bedömde i den dokumentation du gör. Antigen skriftlig eller muntligt utifrån genomgångar och experiment. Du kommer också bli bedömt på provet du kommer att ha i slutet av temat. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Magneters egenskaper och användning i hemmet och samhället.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Fy  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6

Matriser

Fy
Magnetism/ elektricitet

Behöver öva mer
I nivå
Över nivå
Ha kunskap i vilka material som fastnar på en magnet.
 • Fy  4-6
Förklarar genom att rita och skriva hur en elektromagnet fungerar.
 • Fy  E 6
 • Fy  E 6
Skriftligt/blid på hur en magnet fungerar
 • Fy  E 6
Kan använda och förstå de begreppsord vi har använt oss om när vi har arbetat med magnetism Tex. magnetism, magneter, attraheras, repellerar, kompass, Gps-mottagare, permanentmagnet, elektromagnet.
 • Fy  E 6
Förstår och kan skriva en labbrapport utifrån en undersökning jag har gjort med rätt fackord- Forskningsfråga Hypotes Experiment Resultat Slutsats
 • Fy  E 6
Har förståelse för hur statisk elektricitet bildas.
 • Fy  E 6
Har kunskap i vad det är för elektricitet som kommer ur vägguttaget.
 • Fy  E 6
Ha kunskap i hur man kopplar ihop batteri med en lampa så man får lampan att lysa.
Har förståelse för vilka ämnen som leder ström.
Kan förklara vart blixten tar vägen när det åskar.
Har kunskap i varför man inte ska stå under ett träd när det åskar.
Har förmågan att förklara vad elektricitet är, genom att rita in elektroner och kärnan i en atom. Både + och - laddade.