👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Luft

Skapad 2021-04-19 14:59 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3) Svenska
Vi har luft omkring oss hela tiden. Vad är luft för något? Kan du se luften? Kan du känna luften? Hur fungerar luft egentligen? Detta ska vi lära oss mer om i detta arbetsområde.

Innehåll

UNDERVISNING

Under detta arbetsområde, Luft, kommer vi att:

 • göra experiment och undersökningar om luft, i helklass, lärpar och enskilt, 
 • undersöka, samtala och dokumentera våra undersökningar,
 • se filmer, 
 • läsa och skriva faktatexter.

 

Under arbetsområdet kommer vi ta reda på och lära oss om:

 • att luft är något och tar utrymme.
 • att kunna berätta något om luftens egenskaper, såsom utseende, vikt och motstånd.
 • att känna till att luft består av olika ämnen.
 • att kunna berätta om varför luft är så viktig.
 • att kunna dokumentera ett enkelt experiment och veta vad orden hypotes och resultat betyder.

 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

NO

 • genomföra undersökningar och experiment.
 • dokumentera enkla experiment.
 • delta i gemensamma diskussioner.
 • kunna använda några olika begrepp kopplade till arbetsområdet, såsom; hypotes, resultat, gas, syre, kväve, koldioxid, molekyl och fotosyntes.
Bedömningen sker kontinuerligt och under lektionerna kommer du att få visa vad du lärt dig genom att du presenterar dina kunskaper genom skriftliga och muntliga uppgifter. Då du använder lämpliga ord och begrepp när du förklarar, beskriver och diskuterar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO Sv Tk
Luft

--->
-->
-->
Undersöka
Genomföra undersökningar och experiment.
Jag kan tillsammans med en pedagog genomföra undersökningar och experiment.
Jag kan tillsammans med en lärkompis genomföra undersökningar och experiment.
Jag kan på egen hand genomföra undersökningar och experiment.
Dokumentera enkla experiment.
Jag kan tillsammans med en pedagog dokumentera enkla experiment.
Jag kan tillsammans med en lärkompis dokumentera enkla experiment.
Jag kan på egen hand dokumentera enkla experiment.
Begrepp
Gas, syre, kväve, koldioxid, molekyl och fotosyntes.
Jag behöver stöd av en pedagog för att kunna förklara och använda begreppen.
Jag kan använda några begrepp.
Jag kan begreppen.