👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Körsbäret - Omsorg, utveckling och Lärande VT 2021

Skapad 2021-04-19 15:50 i Forsbergs minne förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin identitet och känna trygghet i den samt förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Innehåll

Läroplansmål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga.
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans.
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra.
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

 

 

Planerade insatser: 

 

 • Vi fortsätter att vara närvarande och in lyssnande pedagoger.
 • Miljön är föränderlig beroende på barnens intressen. Materialet är synligt och tillgängligt, det har en tydlig plats för att underlätta undan plockning men är också rörligt för att kunna användas i olika leksituationer. Vi använder oss av "städkort" för att få barnen att känna sig ansvariga och delaktiga. 
 • Vi lyfter och synliggör varje enskilt barn styrkor och intressen, både för sig själva och i gruppen.
 • Vi är tydliga med att vänta på sin tur, detta för att kunna lyssna på varandra och för att känna att man blivit lyssnad på.
 • Vi tar varje konflikt på allvar - reder ut så att det känns bra för alla parter. 

Vi utgår ifrån barnens intressen och önskemål och planerar verksamheten efter detta. Vi har sett att barnen har visat intresse för bokstäver och siffror, skapande/musik och olika sorters fordon/yrken. Vi kommer även att fokusera på Natur/fåglar, sopsortering, experiment och olika styrda lekar. Detta kommer vi att genomföra i smågrupper. 

Vår ambition är att veckoplaneringen ska se ut så här:

 • Måndag: Utedag.
 • Tisdag: Grupper.
 • Onsdag: Grupper.
 • Torsdag: Grupper.
 • Fredag: Rörelse.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18