Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingar år 4

Skapad 2012-03-12 21:47 i Lillegårdsskolan Partille
Grundskola 4 Religionskunskap Historia
...

Innehåll

Syfte

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Kvinnor och män har i alla tider skapat historiska berättelser för att tolka verkligheten och påverka sin omgivning. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Kopplingar till läroplan

 • Hi
  Syfte använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
 • Hi
  Syfte kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
 • Re
  Syfte reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 De nordiska staternas bildande.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
 • Hi  4-6
  Kring forntiden och medeltiden, till cirka 1500 Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Hi  4-6
  Hur historia används och historiska begrepp Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.
 • Re  4-6
  Religioner och andra livsåskådningar Begreppen religion och livsåskådning.
 • Re  4-6
  Religion och samhälle Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Konkreta mål

Du ska:

 • visa förståelse genom att jämföra likheter och skillnader mellan vikingatiden och nutiden 
 • veta när vikingatiden inföll
 • veta hur människorna levde, hur de bodde, hur de försörjde sig och hur de var klädda
 • berätta om människornas världsbild och religion på vikingatiden samt införandet av kristendomen i Norden
 • förklara betydelsen av vikingarnas resor, handel och kulturutbyte
 • känna till hur Norden bildades
 • förstå vilken betydelse olika arkeologiska fynd från vikingatiden har för oss idag, t.ex runor

Undervisning

Under arbetets gång kommer du att:

 • arbeta med tidslinjen
 • läsa faktatexter och förklara muntligt och/eller skriftligt om det du har läst
 • läsa skönlitterära texter
 • lyssna på berättelser om vikingatiden
 • titta på film
 • måla, klippa och tillverka klippdockor, båtar och runor
 • använda datorn som informationskälla och verktyg för att producera text och bild
 • titta på kartan
 • granska olika källor

Bedömning

Vi kommer att bedömma din förmåga att:

 • förklara och resonera kring hur människorna levde på vikingatiden
 • och hur vi kan veta något om det idag
 • tolka och granska information
 • använda dig av historiska begrepp när du förklarar
 • visa på spår av vikingatiden idag
 • resonera kring hur religionen påverkade livet då och nu

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: