👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spår av kristendom

Skapad 2021-04-20 10:12 i Oxledsskolan F-6 Partille
Grundskola 4 Religionskunskap
I spår av kristendom upptäcker vi hur religionen påverkat vår nutid. Varje år får du som går i svenska skolan ledigt under jul och påsk. Men vet du varför vi har dessa lov? Jo, på grund av en person som kristna tror levde för cirka 2 000 år sedan. Han hette Jesus.

Innehåll

 

Vi kommer att arbeta med och lära oss om kristendomen och allt vad det innebär. Eleverna kommer mestadels att arbeta i par med varierande uppgifter och övningar men även i helklass där vi tillsammans diskuterar om det vi läst, sett eller lyssnat till. 

Vad?

Traditioner, ritualer och högtider inom kristendomen

Hur man kan se spår av kristendomen i samhället idag

Några religiösa berättelser bland annat Jesu födelse, Jeus död och Jesu uppståndelse 

Hur det kan kännas att vara kristen

Söka fakta ur olika källor och fundera över källornas trovärdighet

Hur du läser faktatexter för att lära.

 

 

 

Hur?

Se på filmer med fakta om kristendomen

Läsa faktatexter om kristendomen och diskutera i helklass och grupper

Besvara frågor med hjälp av texter

Arbeta med begreppsförståelse

 

 

Bedömning

Efter avslutat arbetsområde ska du visat att du kan:

Berätta om några kristna ritualer.

Berätta hur synen på kärlek och bröllop har förändrats

Berätta varför kristna firar jul och påsk.

Beskriva kristendomens betydelse i det svenska samhället förr och nu.

Söka information i olika källor.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,
  Re
 • söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Begreppen religion och livsåskådning.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
  Re  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.
  Re  E 6