👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik - broar

Skapad 2021-04-20 13:40 i Bringsta skola Nordanstig
Grundskola 4 – 6 Teknik
Du kommer att få lära dig om fördelar och nackdelar av att använda olika material i olika byggnationer. Vi kommer att titta på olika sätt att bygga broar. Du kommer även att få göra en enkel skiss och ritning av den bro du ska bygga. Du kommer även att räkna ut hur mycket din bro kommer att kosta att bygga.

Innehåll

Konkreta mål utifrån det centrala innehållet

När du arbetat med detta avsnitt ska du kunna:

 • Göra en enkel skiss och ritning av din bro
 • Förstå för och nackdelar av att använda olika material
 • Berätta om några olika tekniker att bygga för att få en stabil konstruktion

Bedömning utifrån förmågor/kunskapskrav

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • använda begrepp inom teknikområdet
 • förklara 
 • lösa problem

Jag kommer att bedöma dig :

 • i diskussioner
 • när du bygger en bro och löser problem
 • när du förklarar förklarar varför olika material/konstruktioner är bra att använda

Undervisning

I undervisningen kommer vi att arbeta med:

par / gruppdiskussioner
gemensamma genomgångar
göra skisser

göra enkla ritningar utifrån skala

bygga en bro av pasta utifrån din ritning

räkna ut hur mycket din bro kommer att kosta (stora tal)

lära oss om fördelar/nackdelar med olika material och konstruktioner

Lgr11

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.
  Tk  4-6
 • Vanliga material, till exempel trä, glas och betong, och deras egenskaper samt användning i hållfasta och stabila konstruktioner.
  Tk  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6