👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kraft och tryck

Skapad 2021-04-20 16:21 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik
Newton får ett äpple i huvudet och Arkimedes springer naken ner för gatan skrikandes huereka. Men vad är det som de kommit på?

Innehåll

Mål

 • Förstå skillnad mellan vikt och tyngd
 • Kunna tröghetslagen
 • Beskriva ett experiment som visar fritt fall
 • Veta vad krafter uträttar
 • Veta hur man kan öka och minska friktion
 • Veta hur balansen beror av tyngdpunkt och stödyta
 • Kunna mekanikens gyllene regel
 • Känna till några enkla maskiner
 • Förstå varför Galilei betydde så mycket för vetenskapen
 • Förstå vad som menas med tryck
 • Veta hur man räddar någon ur en isvak
 • Kunna jämföra lufttryck med tryck under vatten
 • Förstå vad vattnets lyftkraft beror på
 • Veta varför vi har vattenlås för avlopp
 • Veta något om kapillärkraft

Lär mer

 • Kunna rita krafter
 • Förstå reaktionskraft och normalkraft
 • Kunna använda hävstångslagen.
 • Kunna olika enheter för tryck
 • Förstå samband mellan tryck och kokpunkt
 • Kunna något om brandsläckare
 • Kunna Arkimedes princip
 • Kunna använda en tabell för att avgöra om ett ämne flyter i en viss vätska

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.
  Fy  7-9
 • Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • De fysikaliska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Nya kunskapskrav fysik 7-9

E
C
A
Fysikaliska samband i vardagsliv & sammhälle
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.