👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprocessen och språkriktighet vt 21

Skapad 2021-04-21 09:09 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde kommer du att utveckla din språkliga kompetens skriftligt. Du kommer att få träna dig i hur man bygger upp en text och dess innehåll och slutligen skriva en egen berättande text (novell). Du kommer att aktivt träna skriftspråkets normer korrekt dvs. punkt och stor bokstav, kommatering, styckeindelning, enhetlig tidsform mm.

Innehåll

 

Lokal pedagogisk planering; Skrivprocessen och språkriktighet, Vt 2021

 Mål:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och Ur Lgr 11

 

Arbetsområdets mål: (vad ska du ha lärt sig)

Du ska under följande arbetsområde utveckla sin språkliga kompetens skriftligt. Du ska kunna skriva en berättande text. Du ska kunna använda skriftspråkets normer korrekt dvs. punkt och stor bokstav, kommatering, styckeindelning, enhetlig tidsform mm. Samt du ska känna till den dramaturgiska kurvan och novellens kännetecken och uppbyggnad

 

Arbetsområdets innehåll:

Du kommer under arbetsområdet att arbeta med uppgifter som tränar din förmåga att formulera dig korrekt skriftligt (språkriktighet). Du kommer att träna sig i att reflektera kring ditt skrivande, utveckla ditt skrivande genom beskrivningar (miljö – personer – djur). Du kommer att arbeta med strukturer kring skrivprocessen dvs. planering – utkast – respons och bearbetning – färdig text.

 

Material:

Arbetshäfte från läraren med uppgifter hämtade från olika läromedel bla Arena faktabok och Arena arbetsbok grön

 

Metod:

Eleven kommer att arbeta både självständigt och i samarbete med andra.

Eleven kommer att träna samarbete genom att diskutera och lösa uppgifter. Eleven kommer att arbeta enskilt med framförallt de skriftliga uppgifterna. Uppgifterna kommer att utgå ifrån eget producerat material och från uppgifter i arbetsboken. Tempot följer lärarens planering.

 

Examination:

Arbetet examineras genom att eleven dels skriver kortare texter utifrån uppgifter på lektion samt som slutuppgift väljer ett ämne (ur listan) och skriver en berättande text i formen av en novell.

 

Bedömningskriterier (kriterier/matris kopplat till arbetsområdets mål)

För att nå målen för E ska eleven skriva en berättande text (en novell) och lämna in. Texten ska ha en tydlig röd tråd och vara skriven med språk som är anpassat till mottagare och situation. Texten ska visa att eleven kan beskriva huvudperson och miljö. Texten ska följa skriftnormer för berättande text (punkt, kommatecken, stor bokstav, styckeindelning, rubrik, talstreck (dvs direkt anförande) mm).

 

Lektionsplanering: Följande är rubriker för lektionerna inom arbetsområdet.

Lektion 1: Presentation av arbetsområdet. Stafettberättelse (grupp)                                     

Lektion 2: Stafettrysare (grupp)                                                                       

Lektion 3: Beskriva miljöer  (skrivuppgift att lämna in)                  

Lektion 4: Beskriva personer och djur (skrivuppgift att lämna in) 

Lektion 5: Beskriva känslor (skrivuppgift att lämna in)  

Lektion 6: Läsvänlighet 

Lektion 7: Berättarteknik

Lektion 8: Skriva repliker 

Lektion 9: Vad är en novell? Dramaturgiska kurvan.

Lektion 10-14: Skriva och bearbeta novellen

 

 

Uppgifter

  • Novell

  • Beskriva miljöer; Brottsplatsen

  • Beskriva djur och människor; Sådan är . . .

  • Beskriva känslor; Ett ögonblick av lycka

  • Kamratrespons

Matriser

Sv
Brottsplatsen

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Sv
Novell

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ge omdömen om & bearbeta text
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Samtala & diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.

Sv
Sådan är ...

E
C
A
Skriva texter
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.