👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkberikande miljöer

Skapad 2021-04-21 17:37 i Hagåkers fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
Förskola
Vi berikar våra miljöer inne på avdelningen såväl utomhus med nytt material som möjliggör utökad lärande inom språkutveckling.

Innehåll

Varför: Hur kommer det sig att vi valt detta mål och innehåll?

Då vårt nuvarande lärområde är språk och kommunikation vill vi skapa en språkrik miljö som väcker intresse och nyfikenhet i barngruppen. 

Vad: Vad undervisar vi om?

Vi förnyar våra miljöer och vårt material;
• I sagokuben rensar vi bort trasiga böcker, läser flanosagor och förnyar läshörnan med digitala böcker med tillhörande qr-koder som barnen kan läsa på polyglutt. Vi har böcker på de olika modersmål som finns i barngruppen för arbete med flerspråkighet.

• I skötrummet har vi satt upp gemener (alfabetets små bokstäver) för samtal och utforskande av skriftspråk vid rutinsituationer.

• I ett av vilorummen (där det tidigare var geometriska former på golvet) finns nu praxisalfabetet fastklistrat på golvet längst en bana där pilar som känns igen från blue-bot programmeringen visar vägen. Praxisalfabetet används för att träna språkljud, vilket är bra i arbete med barnens fonologiska medvetenhet. 
På väggarna finns alfabetet i versaler (alfabetets stora bokstäver), med tillhörande bild samt tecken som stöd. 

• Vi förnyar vår sånglåda som används flitigt under samlingarna med nya sånger och rim som karaktären Bengan från Nasse representerar.
• Vi skapar också; sångfiskar, där många av barnens favoritlåtar står till förfogande för att fiskas upp och sjungas tillsammans.  

• Vi byter och ändrar successivt bilder i verksamheten på barnen i olika undervisningsaktiviteter för att de själva ska få möjlighet att reflektera över och samtala om aktiviteten. 

• Utomhus gör vi en läshörna som genererar spontan och planerad högläsning.

• Vi skapar ett musikträd där sånger (som spelas upp via qr-koder som barnen valt, instrument och sångkort finns tillgängligt. 

Hur? Hur ska undervisningen gå till? Hur använder vi temasagan?

Genom förnyande av våra miljöer vill vi möjliggöra nyfikenhet, intresse och väcka nya samtal genom att vi i personalen är delaktiga, lyhörda och är goda språkliga förebilder för barnen. Tillsammans förnyar vi miljöerna successivt efter vad barnen visar intresse för. Temasagan är ständigt aktuell genom uppsatta bilder i verksamheten på karaktärerna, handdockan Nasse som används i undervisningssituationer finns tillgänglig för barnen på avdelningen och bjuder in till lek, samt karaktärerna Sylvia och Nasse och kommer på regelbundna besök (utklädd personal). 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi dokumenterar med foto, film och anteckningar. Vi synliggör arbetet i veckodokumentation (Humlenytt), lärloggar samt i lärmiljöerna på Humle för att barnen ska ges möjlighet att reflektera kring sitt lärande. I arbetslaget reflekterar vi och analyserar utifrån dokumentationen och utvecklar utifrån det nya undervisningsituationer för att utmana och stödja barnens lärande. 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk,
  Lpfö 18