👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utevistelse och lekar - Ekängens skolor - FRITIDSHEM

Skapad 2021-04-22 08:16 i Ekängens skolor Linköping
Grundskola F – 6
På fritids kommer vi fram till skolavslutningen lägga fokus på lekar och aktiviteter utomhus.

Innehåll

Fokusområde/arbetsområde: Utevistelse och lekar

Tidsram: Maj & Juni 2021

Arbetslag/avdelning: Förskoleklass

Syfte

 

Vi erbjuder komplement till elevernas fria lek utomhus. 

 

Lärandemål

 

Våga pröva nya lekar och aktiviteter
Vidga din lekbank

 

Arbetssätt

 

Vi kommer under resterande veckor fram till skolavslutning erbjuda våra elever mer styrda aktiviteter utomhus.
Vi använder oss utav Rastis.
Vi går till Aktivitetsparken.
Vi har rörelse/dans utomhus med musik.
Vi har fritidsråd för att ta hjälp utav elevernas önskemål och idéer.

 

Utvärdering och analys

 

Hur gick det och varför gick det som det gick?

Detta är en del av iFous-projektet. Arbetet kommer delges till rektor som ger feedback.
Vi dokumenterar genom bilder.
Vi utvärderar med eleverna genom kortare fritidsråd på torsdagar.

Under v.21 kommer vi ha ett fritidsråd där vi kommer fråga eleverna vilka utelekar de skulle vilja göra under v.22. Detta blir i sig en utvärdering och en skattning i vilka lekar som varit uppskattade.
Vi kommer från och med v.22 föra anteckningar hur många elever som deltar i de erbjudna lekarna.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -