👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Universum

Skapad 2021-04-22 09:41 i Tjärnaängskolan Borlänge
Grundskola F – 9 Kemi Fysik Teknik
Vi läser om himlakroppar i universum, hur vår planet och månen rör si, hur dag, natt, år och årstider kan förklaras, människan i rymden och användning av satelliter samt olika sätt att mäta tid.

Innehåll

När du har arbeta med det här ska du:

känna till, beskriva och förklara:

 • vårt solsystem - födelse, planeter
 • stjärnbilder
 • en stjärnas födelse och död
 • hur solsystemets hålls samman med dragningskraft
 • vad en galax är, samt berätta om vår galax
 • hur vi får dag och natt
 • årstider
 • hur världsbilden har ändrats historiskt - viktiga vetenskapsmän
 • midnattssol och middagsmörker
 • månens bana, faster
 • tidvatten
 • människan i rymden
 • Satelliter och rymdsonder
 • olika sätt att mäta tid

Begrepp: universum, himlakropp, planet, asteroid, meteor, komet, galax, stjärna, nebulosa, dragningskraft, gravitation

Så här kommer vi arbeta:

 • läsa faktatexter, titta på bilder, se film och diskutera
 • söka och använda information
 • träna ord och begrepp
 • diskutera i par och helklass
 • skriftliga uppgifter, instuderingsfrågor
 • använda läromedel på webben: studi, begreppa, bingel, mfl.

Detta kommer att bedömas, hur väl du:

 • deltar i diskussioner kring text och film, svarar på frågor och ställer frågor
 • söker och använder information från text och film
 • genomför skriftliga uppgifter (prov)
 • kan förklara och använda ord och begrepp i arbetsområdet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  Fy  1-3
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Solsystemets himlakroppar och deras rörelser i förhållande till varandra. Hur dag, natt, månader, år och årstider kan förklaras.
  Fy  4-6
 • Människan i rymden och användningen av satelliter.
  Fy  4-6
 • Tidmätning på olika sätt, från solur till atomur.
  Fy  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Ke  4-6
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.
  Tk  4-6
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
  Tk  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • Dessutom beskriver eleven och ger exempel på himlakroppars rörelse i förhållande till varandra och för enkla resonemang om hur dag och natt, månader och årstider uppkommer.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
  Tk  E 6