👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter - Världen o Vi

Skapad 2021-04-22 10:42 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Samhällskunskap
Den här kursen handlar om demokrati och mänskliga rättigheter. Varför finns det fattiga och rika länder? Varför har inte alla människor det lika bra? Har det något att göra med om det är demokrati och diktatur i landet? Är vi påväg mot en framtid i rätt riktning? Dessa frågor och mycket mer kommer vi att undersöka och besvara i denna kurs

Innehåll

Tidsram V.17-22

Arbetsbeskrivning/Innehåll

Genom Utkik läsbok Demokrati o diktatur s.72-76 (repetition från Åk5)

Mänskliga rättigheter s.80-91. Frågor o begrepp s.96

Vi och världen (rika o fattiga länder) s.116-125. Frågor o begrepp s.126

Filmer SLI (se länkar nedan i detaljplaneringen) samt begreppslista nedan. 

Mål efter avslutat arbetsområde:

 • Ge exempel på Rättigheter och Skyldigheter i en demokrati och i en diktatur (Jämföra, ge exempel utifrån något land)
 • Förklara vad som är viktigt att tänka på för att ett beslut ska bli så demokratiskt som möjligt
 • Resonera om orsaker till fattigdom i länder och beskriva samband. Ge exempel på vad som är typiskt för ett rikt och fattigt land
 • Beskriva vad det kan bero på (orsaker) att det finns skillnader i hur olika personer lever sina liv och varför det är så olika arbetsförhållanden mellan rika och fattiga länder
 • Beskriva olika organisationers arbete för mänskliga rättigheter t ex Unicef, FNs roll i länder med svag demokrati och låg levnadsstandard
 • Beskriva vad EU är och ge något exempel på hur EU kan bidra till att gör det bättre för länder i Europa. 
 • Förklara några lagar ur Barnkonventionen och ta ställning till hur de efterlevs/följs.
 • Använda begrepp som på olika sätt hör ihop med demokrati, diktatur och mänskliga rättigheter
 • Källkritik - Att kritiskt kunna granska den information vi möts av i massmedier. Vilka frågor ska du ställa dig? (ej till provet)

Begrepp att kunna: Demokrati, Diktatur, Diktator, Monarki, Republik, Representativ demokrati, Direkt demokrati, folkomröstning, grundlag, rösträtt, Tryck och yttrandefrihet, Majoritet, Censur, barnkonventionen, Unicef, FN

Korruption, minoritet, migrantarbetare, barnfattigdom, inbördeskrig, hållbar utveckling, växthuseffekt, i/u-land, EU, bistånd

Bedömning

Löpande bedömning under lektionerna genom muntliga diskussioner och uppgifter. Skriftligt prov v.21 Tisdag

 

Detaljplanering: 

V.17 Läsning och Arbeta med frågor 1, 9-13 s.76. Film så funkar Sverige https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=U104315-02

https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=UR207708

V.18 Läsning s.80-91. Gör frågorna i ditt dokument i teams->uppgifter. Se filmerna mänskliga rättigheter https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%203135 barnkonventionen och FN https://www.sli.se/apps/sli/prodinfo.php?db=4&article=DVD%202333 

V.19: Läsning s.116-125. Fortsätt att arbeta med frågorna i ditt dokument och förklara begreppen.

V.20: Arbete med Landjämförelse i/u-land. Kahoot. Poddinspelning om rika/fattiga länder

V.21: Skriftligt prov. Poddinspelning

V.22: Poddinspelning. Lämnas in fredag

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6