👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Odlingsprojekt

Skapad 2021-04-22 11:16 i Kungsbergsskolan F-6 Linköping
Grundskola 4 – 6 Biologi Kemi
I det här arbetsområdet kommer vi att träna på att planera och utföra undersökningar. Vi utgår ifrån ett bekant arbetsområde som handlar om fotosyntesen för att istället fokusera på hur vi dokumenterar undersökningar och utför dem.

Innehåll

Mål/syfte

Syftet med arbetsområdet är att du ska ges möjlighet att: 

*Lära dig hur strukturen i en laborationsrapport ser ut.

*Lära dig språkliga drag som förekommer i en laborationsrapport.

*Lära dig hur man använder material på ett säkert sätt.

*Lära dig att planera egna undersökningar och arbeta systematiskt. 

 

Du kommer att utveckla kunskaper om:

-Hur man dokumenterar undersökningar

- Hur man använder labborationsutrustning på ett säkert sätt.

- Resonera om dina resultat.

- Hur fotosyntesens olika delar påverkar en växt.

 

Viktiga begrepp: Se begreppslista på Google Classroom.

 

Såhär arbetar vi:

*Gemensamma demonstrationer där vi tränar på att planera, utföra och observera undersökningar.

* Grupparbeten där eleverna får planera och utföra undersökningar.

* Grupparbete där ni kommer få plantera 3 olika växter och se hur fotosyntesen påverkar dem beroende på vart de befinner sig.

 

Såhär visar vi vad vi har lärt oss:

Under arbetets gång kommer jag bedöma hur väl du:

-Dokumenterar dina undersökningar.

-Använder material på ett korrekt sätt.

-Deltar i diskussioner.

-Arbetar på lektionerna. 

-Planerar dina undersökningar och arbetar systematiskt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  C 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Ke  C 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen.
  Ke  C 6
 • Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  C 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6

Matriser

Bi Ke
Undersökningar

F
E
C
A
Använda utrustning
Jag behöver hjälp med att använda material i mina undersökningar, jag leker med materialet.
Jag använder utrustningen på ett säkert och fungerande sätt.
Jag använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag använder utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Göra undersökningar
Jag behöver träna på att planera undersökningar själv och i grupp.
Jag kan göra enkla fältstudier och undersökningar samt bidra till att formulera enkla planeringar.
Jag kan göra enkla fältstudier och undersökningar samt formulera enkla planeringar som fungerar efter vissa förbättringar.
Jag kan göra enkla fältstudier och undersökningar samt formulera enkla planeringar.
Dokumentation
Jag behöver träna på att skriva en labborationsrapport, jag har exempelvis inte med alla rubriker.
Jag har med alla rubriker men det är inte alltid korrekt information.
Du gör utvecklade dokumentationer i text och bild.
Du gör välutvecklade dokumentationer i text och bild.
Jämföra resultat
Jag behöver träna på att se om mina resultat är rimliga och jämföra dem med andra gruppers resultat.
Jag kan jämför vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. jag resonerar på ett enkelt sätt kring vad likheter och skillnader i resultaten kan bero på.
Jag jan jämför vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Jag resonerar på ett utvecklat sätt kring vad likheter och skillnader i resultaten kan bero på.
Jag kan jämför vad du och andra har kommit fram till i undersökningar. Jag resonerar på ett välutvecklat sätt kring vad likheter och skillnader i resultaten kan bero på.