👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Natur

Skapad 2021-04-23 09:28 i Hillängens förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Natur tema. Utforska det småkryp och blommor som kommer nu på våren.

Innehåll

 

 

 

Var är vi?

Vi pedagoger vill väcka ett intresse hos de yngsta barnen gällande det första vårblommorna och de små kryp som kommer under våren samt bli medveten om sin ute miljö. Vi har tagit fram material som är anpassat för de yngsta barnen. Så som bilder på djur och pressat vårblommor .Vi kommer att studera de djur och blommor vi hittar ute på gården. Har även tagit fram böcker som har natur teman. Vi kommer ha ett skapande inom natur temat. 

 

Vart ska vi?

Kopplingar till läroplanen

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla fantasi och föreställningsförmåga,

Delmål:

Vi vill att barnen ska kunna känna igen någon/ några småkryp. Och lära sig namnet på en av de tre vårblommor vi pratar om. Bli medveten om sin utemiljö och upptäcka de förändringar som sker i naturen under våren.

 

Hur gör vi?

På samlingstiden på måndagar och torsdagar så har vi en planerad undervisning. Där vi ska prata om de blommor och små kryp som kommer nu under vår och sommar. Vi har valt ut blommor och kryp som vi tror att barnen kommer att upptäcka på egen hand. Vi ska även titta och se om vi hittar det i naturen på vår gård. Samt läsa böcker som har natur tema. Kommer även ha en planerad undervisning där vi kommer ha ett skapade kring naturtemat. Kommer att dokumentera i unikum i både bild och text.

 

 

Hur blev det?

Hjälpfrågor:
Hur blev det gentemot fokusområden/lokala mål/styrkort och den genomförda undervisningen?

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18