👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Block 2: Vår kompis kroppen

Skapad 2021-04-23 09:51 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola Naturkunskap
I det här blocket kommer vi att prata om vad kroppen behöver för att fungera samt hur olika delar i kroppen fungerar

Innehåll

Block 2 – Vår kompis kroppen

Examinationsuppgifter: Två E/C-prov + några valfria A-frågor. Inlämningsuppgift samt eventuellt en labbrapport. 

BF19A

V. 15

Mån: Film ”Mat med Mosley”  

Tor: Gmg. 5.1 ”Vad är mat + Arbeta med frågorna till ”Mat med Mosley” (Grupp?)

Fre: Arbeta med frågorna + genomgång av frågorna.

 

V. 16 

Mån: Gmg 5.2 Matspjälkning + arbeta med övningsfrågor  

Tor: Gmg 5.3 Cirkulation och respiration 

Fre: Ev fortsatt Gmg 5.3 Cirkulation och respiration + Se ”Grym kemi – träning” + svara på frågor.  

Intro: Labb 5.1 Jämförelse av statiskt och dynamiskt muskelarbete 

 

V. 17(distans)

Mån: Fortsatt arbete med labb + skriva labbrapport

Tor: Skriva labbrapport

Fre: Plugga inför prov

V. 18 (inne)

Mån:  E/C prov envals- och flervalsfrågor på Gmg 5.1 + 5.2 + 5.3 

Tor: Gmg 5.4 Hormonsystemet + Gmg 5.5 Nervsystemet 

Fre: Gmg 5.6 Immunförsvaret + Jobba med övningsfrågor 5.4-5.8

 

V. 19(distans)

Mån: Gmg 5.7 Sjukdomar och botemedel – fokus på vaccin. + tid för övningsfrågor 

Tor: Lediga

Fre: Lediga

 

V. 20(inne)

Mån: Gmg 5.8 Övriga kroppen (njurar, lever mm) + Jobba med övningsfrågor från gmg 5.8 

Tor: Tid för praktiska moment (blodtryck, lungkapacitet) + plugga inför prov 

Fre: Tid för praktiska moment (järnvärde, blodgrupp, titta på celler) + plugga inför prov 

V. 21(distans)

Mån: plugga inför prov 

Tor:  plugga inför prov

Fre: E/A prov envals- och flervalsfrågor på Gmg 5.4-5.8 + A-frågor från hela ämnesområdet.

V. 22(inne)

Mån: Intro av sista uppgift – i grupp eller enskild

Tor: Arbeta med uppgiften

Fre: Arbeta med uppgiften (deadline)

V. 23(distans)

Mån: Eventuella kompletteringar.

SOMMARLOV, tack för den här tiden😊! 

Uppgifter

  • Uppgift 2.1

  • Labb 2.1 Muskelarbete

Matriser

Nak
Naturkunskap 1a2 - Matris för rapport om muskelarbete VT21 BF19A

Matris för rapporten på labben om muskelarbete

E
C
A
Aspekt 1 - Formalia, metod och resultat
Din rapport innehåller alla väsentliga delar (enligt den mall du har fått ut).
Din rapport innehåller alla väsentliga delar, allt är under rätt rubrik och det finns inget större att anmärka. Metoden är tydlig och du har valt att upprepa försöket för ökad tillförlitlighet.
Din rapport innehåller alla väsentliga delar och det finns inget att anmärka på varken formalia, metod eller resultat. Du har valt att upprepa försöket på ett lämpligt sätt för ökad tillförlitlighet av resultatet och slutsatsen.
Aspekt 2 - Bakgrund
Du har en bakgrund som hänger samman med din metod och syfte.
Du har en bakgrund som gör att metoden och syftet är går att förstå.
Du har en utförlig bakgrund som gör att metoden och syftet är lätt att förstå. Du visar väl dina kunskaper om hur kroppen fungerar.
Aspekt 3 - Hypotes och slutsats
Du har en hypotes som du återkopplar till i din slutsats.
Du har backat upp din hypotes med någon källa och återkopplar tydligt till den i slutsatsen.
Du har formulerat en tydlig, utförlig och relevant hypotes. Hypotesen backas upp med källa. Du återkopplar tydligt till hypotesen i slutsatsen.
Aspekt 4 - Källor och vetenskapligt språk
Språket i din rapport är OK och du har angett någon källa.
Din rapport är skriven på ett tillfredsställande vetenskapligt språk och du har angett dina källor på ett relativt tydligt sätt.
Din rapport är skriven på ett gott vetenskapligt språk och du har angett dina källor på ett tydligt sätt. Det finns inget att anmärka.

Nak
Uppgift 2.1 - Dieterna

Rubrik 1

E
C
A
Innehåll
Eleven kan översiktligt diskutera konsekvenserna av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsa och miljön samt underbygga diskussionen med enkla argument.
Eleven kan utförligt diskutera konsekvenserna av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsa och miljön samt underbygga diskussionen med välgrundade argument.
Eleven kan utförligt och nyanserat diskutera konsekvenserna av olika livsstilar såväl för individens hälsa som för folkhälsa och miljön samt underbygga diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
Källor
Källor finns.
Eleven har använt sig av ett flertalkällor samt korrekt hänvisat till dessa.
Eleven har använt sig av ett flertalkällor samt korrekt hänvisat till dessa. Använt lämpliga källor och visat på ett källkritiskt tänkande.

Nak
Uppgift 2.2 Produkten

Rubrik 1

E
C
A
Naturvetenskapligt innehåll
Du kan översiktligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder du kunskaper om naturvetenskap för att ställa enkla frågor samt för att ge enkla förklaringar och argument.
Du kan utförligt diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder du kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
• Du kan översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat diskutera frågor med naturvetenskapligt innehåll som har betydelse för individ och samhälle. I diskussionen använder du kunskaper om naturvetenskap för att ställa utforskande frågor samt för att ge komplexa förklaringar och argument.
Produktens påverkan
Du kan översiktligt redogöra för hur människokroppen fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen/produkten. I samband med redogörelsen kan du översiktligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar/produkter såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med enkla argument
Du kan utförligt redogöra för hur människokroppen fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen/produkten. I samband med redogörelsen kan du utförligt diskutera konsekvenser av olika livsstilar/produkter såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade argument
Du kan utförligt och nyanserat redogöra för hur människokroppen fungerar i växelverkan med omgivningen samt hur kroppen påverkas av livsstilen/produkten. I samband med redogörelsen kan du utförligt och nyanserat diskutera konsekvenser av olika livsstilar/produkter såväl för individens hälsa som för folkhälsan och miljön samt underbygger diskussionen med välgrundade och nyanserade argument.
Ställninstagande
Dessutom kan du ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger enkla argument för dessa
Dessutom kan du ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade argument för dessa.
Dessutom kan du ge några exempel på tänkbara ställningstaganden eller handlingsalternativ samt ger välgrundade och nyanserade argument för dessa.
Källor
Källor finns
Ett flertal källor finns och dessa hänvisas till på ett tydligt sätt.
Inget att anmärka