👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9D, Historia/samhällskunskap, "Fred och konflikt" v 18

Skapad 2021-04-23 14:53 i Ekens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap Historia
Fred och konflikter

Innehåll

 

Vad: Vi ska under den sista veckan i So arbeta med temat "Fred och konflikter" och detta tema är under ämnena historia och samhällskunskap.

 

Hur?Det kommer att vara genomgångar, arbeta med texter med tillhörande frågor, begrepp, dokumentärer, övningar och diskussioner samt en fördjupning i en valfri konflikt.

 

 

 

Innehåll: 

Det här ska du ha koll på till provet på fredag:

 

1.Vad är väpnad konflikt, krig, inomstatliga krig (inbördeskrig) och mellanstatliga krig. 

2.Vad menas med maktbalans och kapprustning.

3.Vad orsakar väpnade konflikter? 

4.Konsekvenser av väpnade konflikter.

5.FN: Vad är FN:s uppdrag? Hur ser organisationen ut? Varför uppkom organisationen? Vilka utmaningar står FN inför idag?

6.Vad menas med folkrätten i väpnade konflikter?

7.Internationell konflikthantering: Vad menas med diplomati, medling och intervention. Olika organisationer som arbetar för internationell säkerhet. T. ex, Nato, EU

8. "Kalla kriget" som konflikt. Varför, vad och konsekvenser.

9."Kriget i Syrien" som konflikt. Varför, vad och konsekvenser. 

10. Fördjupning i en valfri konflikt inom modern tid/pågår. Varför, vad och konsekvenser.

11.Källkritik: Vi kommer att ha källkritiska övningar.

12. Begreppen i quizlet: https://quizlet.com/286657958/fred-och-konflikt-flash-cards/

 

Texter: 

-Häfte (delas ut i början av veckan)

 

-SO:rummet: 

Kalla kriget: 

https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/kalla-kriget'

Inbördeskriget i Syrien (2 delar)

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/syriens-moderna-politiska-historia-del-1-fran-sjalvstandigheten-fram-till-2011

https://www.so-rummet.se/fakta-artiklar/syriens-moderna-politiska-historia-del-2-syriska-inbordeskriget

 

 

 

 

Matriser

Hi Sh
Historia och Samhällskunskap

E
C
A
Faktakunskaper
Du har…
…grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under aktuell tidsperiod.
…goda kunskaper…
…mycket goda kunskaper…
Begrepp
Du kan använda begrepp på ett …
… i huvudsak fungerande sätt. Alla E-ord
…relativt väl fungerande sätt. Och hälften av C/A-orden.
… väl fungerande sätt. De allra flesta orden.
Resonemang
Du kan föra…
…enkla resonemang om orsaker till och konsekvenser av aktuella konflikter.
…relativt väl utvecklade resonemang...
…välutvecklade och nyanserade resonemang...
Samband
Du kan beskriva …
…enkla samband.
…förhållandevis komplexa samband…
…komplexa samband…
Historiska källor
Du kan använda historiskt källmaterial för att…
…dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
…dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.
…dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.
Källkritik
Du kan föra…
…enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
…utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
…välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Historiebruk
Du kan föra…
…enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas, samt hur skilda föreställningar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
…utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
…föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang.