Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä vt 16 åk 5 Slöjd Mask till totempåle och/eller träslev DJ

Skapad 2012-03-13 20:58 i Lunds för- och grundskolor
LPP-mall framtagen för Lilla Järnåkraskolan, Vegaskolan, Järnåkraskolan och Klostergårdsskolan i Lund. Mallen är anpassad till Lgr 11.
Grundskola 5 Slöjd
...

Innehåll

Mask till totempåle och/eller träsked

Mål för elev

° Formge och framställa föremål med hjälp av lämpliga verktyg och hantverksteknik

° Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp

Innehåll

° Slöjdprocessens olika delar : ideútveckling ,övervägande , framställning och värdering av arbetsprocessen . Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. ° Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild , till exempel i en loggbok.

Genomförande

° Du arbetar enskilt med din mask och/eller träsked 

Bedömning

° Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap , verktyg och hantverkstekniker. ° Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

Kursplanemål

° Undervisningen skall ge eleverna förutsättningar att utveckla ideér , överväga olika lösningar , framställa föremål och värdera resultat.

Matriser

Sl
Mask till totempåle och/eller träsked

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap , verktyg och hantverkstekniker
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg , redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt Exempel: Du kan rita upp och hugga ut din mask eller träsked
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg , redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt . Exempel: Du formger och överför din bild på trästycket och hugger ut din mask eller träsked på ett relativt väl genomarbetat sätt
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg , redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt Exempel: Du formger och överför din bild på trästycket och hugger ut di mask eller träsked på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt
Ny aspekt
Analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp
Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet. Exempel: Du svarar på ett enkelt sätt på utvärderingsfrågorna
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet Exempel: Du svarar på ett utvecklat sätt på utvärderingsfrågorna
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet Exempel: Du svarar på ett välutvecklat sätt på utvärderingsfrågorna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: