👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träd av metalltråd åk 5-6 Vt-2022

Skapad 2021-04-25 14:43 i Västerhaninge Montessori Fristående Grundskolor
Grundskola 6 Slöjd
Du ska få lära dig en gammal hantverksteknik som människor förr i tiden gjorde för att få mat och husrum.Dessa människor kallades luffare och var människor som inte hade någonstans att bo utan gick runt i gårdar och byar och erbjöd sitt hantverk mot att de fick ett mål mat och logi. Luffare var vanligt i slutet av 1800- talet fram till mitten av 1900- talet. Tekniken kräver lite material vilket passade när man alltid bar med sig sina ägodelar. Du använder dig av olika sorters metalltråd och några olika slags tänger att böja tråden med.

Innehåll

Träd av Metalltråd.

Tidsperiod: arbetet beräknas ta 3-4 lektioner.         

        

Syfte:

Syftet är att få en allsidig utveckling så att förmågor utvecklas, lösa problem och utveckla ett handlingsmönster och känna tillit till sin egen förmåga att utifrån en idéutveckling formge och framställa slöjdföremål och värdera.

 

Vad ska vi arbeta med? Vad ska vi lära oss?

Du ska få göra ett träd av metalltråd. Du påbörjar arbetet genom att skissa du ska skissa minst två olika träd  de ska skilja sig åt i utseende. Trädet ska ha stam, grenar och rötter.
Varje skiss ska vara så stor att den tar upp ett A4- papper skissa med blyerts.

Som inspiration kan du titta på bilder av svenska träd.

 • Vi ska lära oss om materialet metall.
 • Vi ska lära oss om vart materialet kommer ifrån.
 • Hur det har processats för att bli metalltråd.
 • Vi ska lära oss vira, tvinna och böja.

Hur ska vi arbeta?

Alla kommer att tillverka sitt egna träd men kommer att få arbeta tillsammans då ni kan ta hjälp av varandra och kunna diskutera olika idéer och lösningsförslag.

 • Du kommer att få arbeta både självständigt och tillsammans med dina klasskamrater.
 • Vi kommer att ha både gemensamma genomgångar och individuella instruktioner.
 • Vi tittar gemensamt på inspirationsfilmer inom området.
 • Vi går igenom de olika tängerna som man kan använda sig av när man formar metalltråd.

 

Hur sker elevinflytandet inom arbetsområdet?

 • I arbetet med trädet kommer ni få arbeta självständigt med att formge trädet. Ni kommer dessutom få bestämma själva över hur trädet ska utsmyckas i slutet.

Ge ditt träd ett filosofiskt namn. Namnet ska hjälpa den som beskådar trädet att förstå trädets själ.

 

Hur ska jag som elev visa vad jag har lärt mig?

 • Ni måste dokumentera ert arbete varje lektion i loggboken går bra att fota arbetet, i övrigt bestämmer ni själva om ni vill redovisa era kunskaper i text eller om ni hellre gör det muntligt.
 • Under arbetet i slöjdsalen visar ni dessutom att ni kan behärska verktyg, maskiner och hantverkstekniker på ett korrekt och säkert sätt.

 

                   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.
  Sl  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 6
 • I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 6
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 6
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 6
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 6
 • Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.
  Sl  E 6
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.
  Sl  E 6