👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Astrid Lindgren

Skapad 2021-04-26 14:10 i Ljungbyskolans fritidshem Falkenberg
Ny pedagogisk planeringsmall för förskoleklass i Falkenbergs kommunala grundskolor 2020/2021
Grundskola F – 1
Känner du till Pippi Långstrump, Madicken, Emil i Lönneberga, Ronja Rövardotter, Barnen i Bullerbyn? Alla de här böckerna och många fler är skrivna av författaren Astrid Lindgren. Vem var Astrid Lindgren? Vad är en författare? Vilka är de klassiska berättelserna? Vilka är personerna i de olika berättelserna?

Innehåll

Syfte och förmågor och kunskaper som ska utvecklas.


Under temat kommer du att utveckla dina kunskaper och din förmåga att:

Känna till författaren Astrid Lindgren och några utav av hennes böcker.

Lära dig om  vad en författare och illustratör är.

Lyssna på berättelser på olika sätt och kunna återberätta innehållet.

Jämföra hur man lever nu och hur man levde  för hundra år sedan. 

Sjunga olika Astrid Lindgren sånger.

Skriva och illustrera egna böcker.

 

Elevernas inflytande och delaktighet 

 

Eleverna har fått göra en ”tankekarta” och komma på förslag på vad de vill lära sig i temat. 
Eleverna har kommit med förslag på hur de kan lära sig , tex att se på olika  filmer , läsa berättelser, sjunga sånger, använda iPads att skriva sagor, måla och pyssla olika figurer i hennes berättelser. 

 


Undervisning, arbetsformer och lärmiljö

Vi tar reda på vem Astrid Lindgren var och vad hon har skrivit för berättelser och sånger.
Detta görs genom  att titta på en fakta film om Astrid, läsa olika berättelser. Lyssna på inspelade berättelser som Astrid själv läser. Titta på olika filmer från berättelserna och diskutera om filmernas innehåll efteråt.

Skriva och illustrera egna böcker i grupper. Redovisa att läsa upp deras böcker inför gruppen. 

Sjunga sånger, ramsor, läsa citat som Astrid har skrivit.

Leka lekar från förr i tiden. 

Skapa några av Astrids sagofigurer i olika varianter. 

Pussla olika Pippi Långstrump motiv. 

Samtala tillsammans om några av utav karaktärerna och skriva upp olika egenskaper som de har och jämföra och se likheter och olikheter.

Genom diskussioner tillsammans kontinuerligt och återkoppla vad eleverna lär sig under temats gång

 


Uppföljning - vad och hur.

Vi har haft gemensamma diskussioner när vi har jobbat med olika saker. Vi återkopplar kontinuerligt om vad vi har lärt oss under temats gång.

Vi återkopplar i slutet på temat med att fråga eleverna om de kommer ihåg vad de ville lära sig i temat när vi gjorde tanke kartan. Därefter samtalade vi om vad eleverna själva tyckte att de har lärt sig under resans gång.

Eleverna ” uppträdde” och sjöng några Astrid Lindgren sånger i matsalen när några klasser på skolan åt lunch. 

Som avslutning på temat tittade vi på den filmen om Astrid Lindgren som vi visat vid uppstarten av temat samt en poängpromenad 

Uppgifter

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -