👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Internet, vänskap och källkritik

Skapad 2021-04-26 20:42 i Söderskolan Falkenberg
Uppdaterad gemensam planeringsmall för Falkenbergs grundskolor från årskurs 1 till årskurs 9 ht-2018.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Svenska
Vi samtalar kring internet och vad man behöver tänka på när man rör sig ute i sociala medier och spel. Vi samtalar om hur man är en schysst kompis på internet och vad man ska tänka på när man kommunicerar med andra. Vi kommer även gå in på källkritik, och hur man kan kolla om källan man använder sig av är bra eller inte.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi kommer under kommande veckor samtala om källkritik, internet, spel och sociala medier. 

Bedömning - vad och hur

Jag kommer bedöma din förmåga att:

- diskutera för- och nackdelar med vänskap på internet

- samtala om kommunikation på internet

- samtala om källkritik

- använda dig av källkritiska frågor

Undervisning och arbetsformer

- genomgångar

- filmer

- samtal och diskussionsfrågor

- skapa en plansch med temat "vara schysst på nätet"

- läsa texter och avgöra om källan är bra eller inte

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3
 • Aktuella samhällsfrågor i olika medier.
  SO  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  Sv  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3