👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2021-04-27 07:16 i Grundsärskolan Östhammar
Grundsärskola 1 – 3 Kommunikation Naturorienterande ämnen Engelska Bild Idrott och hälsa Matematik Svenska Samhällsorienterande ämnen Musik
Vi fokuserar på människors lika värde, att aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling. Att leva i ett demokratiskt samhälle, vara källkritisk samt att värna om vår gemensamma miljö. Vi kommer arbeta med detta genom hela läsåret.

Innehåll

Konkretiserade mål

Du ska kunna bidra i samtal kring livsfrågor, framföra någon åsikt och ge exempel på någon handling och dess konsekvens.

Du ska kunna bidra i samtal om miljöfrågor och ge något förslag till hållbar utveckling.

Du ska kunna medverka i att beskriva demokrati och mänskliga rättigheter.

Du ska kunna hämta information från givna källor och bidra till resonemang om informationens användbarhet.

Du ska kunna lyssna på andra och medverka i att ställa frågor, svara och uttrycka önskan och känslor.

 

Undervisning/arbetssätt

Diskussioner

Film

Drama

Lekar och spel

Böcker

Arbete enskilt och i grupp

 

Elevinflytande

Utgå ifrån elevernas vardag och händelser som uppstår.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Livsfrågormed betydelse för eleven, kamratskap, könsroller och jämställdhet.
  SO  1-3
 • Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.
  SO  1-3
 • Ansvarsfullt agerande vid egen användning av digitala och andra medier.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skola och i digitala miljöer.
  SO  1-3