👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Majplanering v.18-21

Skapad 2021-04-27 07:51 i Sörgården förskola Falköping
Förskola
Nu går vi fram till varmare tider och det är roligt att komma ut i världen och observera byggnader i närheten. Vi tittar på ändringar i naturen också. V. 18 planers det Skräpplock i närområdet. Tillsammans ser vi till att skräpet hamnar rätt. ” Håll Sverige rent”.

Innehåll

Vad: Vi går på promenader och observerar. Vad ser vi? Vilka byggnader tycker vi är intressanta? Hur ser fönstren, taken och detaljer ut? Vilka former ser vi? 

Varför: Utifrån våran projekt ” Våra magiska dörrar och Vi och världen hållbara tillsammans” fortsätter vi att fördjupa oss i de viktiga begrepp.

Hur: På våra promenader alla barn ska få möjlighet att ta bil på det de har fastnat för. Sen pratar vi och reflekterar tillsammans.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet,
  Lpfö 18