👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2021-04-27 09:45 i Fjälkestads skola Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Har du badat i en sjö någon gång? Sjöar kan se väldigt olika ut. En del är stora och djupa med klart vatten, och andra är små, grunda och mörka. Stränderna kan också var olik. Vissa sjöar har sandstränder och andra är omgivna av höga klippor. Med det finns många sjöar där man inte kan komma ner till strandkanten för att det växer så mycket vass. I alla sjöar lever små och stora djur. Vet du vilka?

Innehåll

Syfte:

Känna till olika typer av sjöar vi har i vårt land. Kunna namnen på vanliga fiskar och fåglar som lever i och kring sjöar. Eleverna ska med hjälp av exempel kunna förklara vad som menas med näringskedjor. De ska veta hur en fisk är uppbyggd och känna till fiskars och groddjurs livscykel. De ska dessutom kunna förklara och förstå hur människan kan påverka livet i en sjö.

 

Arbetssätt:

Du kommer att få läsa i din bok, lyssna på genomgångar och arbeta i arbetsboken.

Du kommer att få skapa en presentation kring ett djur som lever i eller kring sjöar.

Du kommer också får titta på filmer samt föra diskussioner med klasskompisar kring området.

 

Bedömning:
Jag kommer bedöma din delaktighet i diskussioner, både i grupp och helklass, ditt arbete i arbetsboken samt ett skriftligt test i slutet av kapitlet. Jag kommer också bedöma din presentation av ditt djur.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Bi  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  E 6

Matriser

Bi
Sjöar och vattendrag

🟥
🟧
🟨
🟩
Kunskap om sjöar
Når ej kraven
Kan ge exempel på någon typ av sjö som finns i Sverige.
Kan ge exempel på några sorters sjöar som finns i Sverige samt ge exempel på vad som är typiskt för någon av dem.
Kan ge exempel på på några sorters sjöar som finns i Sverige samt beskriva likheter och skillnader mellan dem.
Kunskap om arter vid sjöar
Når ej kraven
Kan ge något exempel på fisk, fågel eller insekt som lever vid vattnet och vet hur den är anpassad för att leva där.
Kan ge några exempel på fisk fågel eller insekt som lever vid vattnet och vet du de är anpassade för att leva där.
Kan ge flera exempel på fisk, fågel och insekter som lever vid vattnet och vet hur de anpassat sig för att kunna leva där.
Kunskap om näringskedjor vid sjön
Når ej kraven.
Kan till viss del förklara vad en näringskedja är och kan ge något exempel på art som ingår i en näringskedja i sjön.
Kan till stor del förklara vad en näringskedja är och ger några exempel på arter som ingår i en näringskedja i sjön. Kan ge något exempel på hur det påverkar livet i sjön om en art försvinner.
Kan med säkerhet förklara vad en näringskedja är och ger exempel på en hel näringskedja i sjön. Kan ge flera exempel på hur det påverkar livet i sjön om en art försvinner.
Veta hur en fisk är uppbyggd
Når ej kraven
Kan namnge 4 av 8 delar på en fisk
Kan namnge 6 av 8 delar på en fisk. Känner till någon funktion på delarna.
Kan namnge 8 av 8 delar på en fisk. Kan förklara flera funktioner för delarna.
Grodans utveckling.
Når ej kraven
Känner till något stadie i grodans utveckling.
Känner till 2 stadier i grodans utveckling.
Kan med säkerhet förklara grodans utveckling från rom till vuxen.
Människans påverkan på livet i en sjö
Når ej kraven
Kan till viss del berätta om hur människan kan påverka livet i en sjö.
Kan relativt säkert berätta hur människan kan påverka livet i en sjö. Använder något ämnesspecifikt begrepp.
Kan med säkerhet berätta hur människan kan påverka livet i en sjö och använder då ämnesspecifika begrepp med säkerhet.