👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap Individer och grupper

Skapad 2021-04-27 12:38 i Halvarsgårdars skola Borlänge
Vi kommer att arbeta med kapitlet Individer och grupper ur samhällskunskapsboken Upptäck samhälle.
Grundskola 5 Samhällskunskap
I det här arbetsområdet får du lära dig mer om olika former av gemenskaper. Hur ser olika familjer ut? Hur blir vi till den vi är? och vilken hjälp kan vi få när olika saker händer i livet?

Innehåll

Elevdel

I detta arbetsområde ska vi ha: 


Gemensam läsning, samtal och diskussion om texterna i läroboken.
Gemensamma samtal och diskussioner samt filmer. 

Konkreta mål för eleven

Målen och syftet med kapitlet Individer och grupper är att eleverna ska kunna besvara följande frågor:

 • Varför lever vi tillsammans?
 • Vad måste vi ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i samhälle.
 • Hur har familjen, skolan och samhället förändrats?
 • Vilka orsaker kan finnas till att barn mår dåligt och vilken hjälp kan ett barn få?
 • Vad är mobbing och nätmobbing?

Bedömning

Vi kommer att bedöma :

Deltagande i diskussioner. Kunna resonera för och nackdelar. Arbetet i boken samt digitala kunskapstest. 


Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap Individer och grupper

Samlevnadsformer

På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Familjer
Jag känner till att en familj kan se ut på olika sätt.
Jag har kännedom om flera olika familjer som t.ex. kärnfamilj eller regnbågsfamilj.
Jag har god förståelse för olika familjer och kan förklara skillnaden mellan dem.
Begrepp
Jag känner till begreppen äktenskap, skilsmässa, adoption och familjehem och visar viss förståelse för dem.
Jag visar förståelse för begreppen skilsmässa, adoption, äktenskap och familjehem.
Jag visar god förståelse för och kan förklara begreppen äktenskap, adoption, skilsmässa och familjehem.
Socialisering
Jag känner till att det finns faktorer som formar mig som individ.
Jag visar förståelse för att det finns faktorer som formar mig som individ och kan förklara det på ett enkelt sätt.
Jag visar god förståelse för att det finns faktorer som formar mig som individ genom att på ett bra sätt förklara hur/varför.
Jämställdhet/Jämlikhet
Jag känner till begreppen jämställdhet/jämlikhet men förstår inte innebörden.
Jag känner till begreppen jämställdhet/jämlikhet och kan enkelt förklara innebörden av dem.
Jag har god kännedom om begreppen jämlikhet/jämställdhet och kan på ett bra sätt förklara innebörden av dem.

Sociala skyddsnät

På väg mot målet
Grundläggande kunskaper
Goda kunskaper
Barn i fattiga familjer
Jag känner till att det finns hjälp att få för de familjer som har det svårt.
Jag känner till vilka organisationer som hjälper de familjer som har det svårt.
Jag har god kännedom om olika organisationer/stöd som familjer kan få om de har det svårt.
Kränkningar/mobbing
Jag känner till begreppen kränkningar/ mobbing men vet inte innebörden av dem.
Jag känner till begreppen kränkningar/ mobbing och kan förklara dem på ett enkelt sätt.
Jag har god kännedom om begreppen kränkningar/mobbing och kan på ett bra sätt förklara dem.
Varför? konsekvenser?
Jag känner till att det finns orsaker till att personer mobbas och att det får konsekvenser.
Jag kan på ett enkelt sätt förklara varför personer mobbas samt vilka konsekvenser det kan få.
Jag kan på ett bra sätt förklara varför personer mobbas och vilka konsekvenser det kan få för dem själva och andra.
Våld mot barn
Jag känner till några olika former av våld mot barn.
Jag känner till olika former av våld mot barn och kan på ett enkelt sätt förklara innebörden.
Jag kan på ett bra sätt förklara innebörden av olika former av våld mot barn samt förstå vilken hjälp de kan få.