👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att leva i samhället

Skapad 2021-04-27 12:24 i Emanuelskolan Sjöbo
Grundskola 4 Samhällskunskap
Det här avsnittet handlar om hur vi kan leva tillsammans i samhället. Familjen har sett ut på olika sätt genom historien, och skolan har ändrats en hel del. Familjen och skolan är viktiga saker för barn och ungdomar. Det kan vara bra att ha lite kunskap om varför skolan du går i ser ut som den gör. Och det är viktigt att man funderar över både hur man själv vill ha det, och hur man ska behandla andra.

Innehåll

Konkretiserade mål
Du ska kunna:
* beskriva och jämföra familjer och hushåll förr med familjer idag.
* beskriva hur det var i skolan förr och hur det är idag.
* förklara hur äktenskapsskillnad (skilsmässa) går till och hur domstolen ska ta till vara "barnets bästa".
* resonera kring hur jämställdheten i Sverige har ökat sedan några generationer tillbaka.
* beskriva och analysera vem som bestämmer i skolan idag.
* uttrycka och värdera vad var och en kan göra mot mobbning.

 

Undervisning och arbetssätt
Hur ska vi lära oss detta? Genom att:
- läsa och diskutera kapitlet "Att leva i samhället"
- se korta filmer,
- diskussion i liten och stor grupp,
- arbeta med begreppen; familj, samhälle, omyndig, sambo, könsneutral och pubertet.

 

Elevinflytande
Du får vara med och komma med förslag hur redovisningen ska ske, samt komma med förslag på hur du ska lära dig.

 Bedömning

Bedömning sker mot kunskapskraven i religion 4-6:
Du ska:
- kunna förklara begreppen;
familj, samhälle, omyndig, sambo, könsneutral och pubertet,
- kunna använda begreppen på korrekt sätt,
- visa dina kunskaper i diskussioner,
- kunna resonera i diskussioner, dvs ställa frågor, framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalet vidare.

Bedömningen kommer att ske:
- när vi har genomgångar och diskussioner,
- hur du tar dig an dina arbetsuppgifter,
- när du arbetar i grupp och enskilt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6