👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Partillemodellen engelska - år 4 VT21

Skapad 2021-04-27 14:58 i Oxledsskolan F-6 Partille
Ämnesdiagnos i engelska som görs i Partille kommun för att stämma av färdigheterna läsa, lyssna, tala och skriva på engelska mot kunskapskraven i år 6.
Grundskola 4 – 6 Engelska
Partillemodellen engelska - ämnesscreening år 4. Partillemodellen innehåller kommunövergripande kunskapsbedömning av varje elevs förmågor att kommunicera på engelska. Syftet med Partillemodellen är att skolan tidigt ska upptäcka elever i behov av stöd för att nå kunskapskraven i år 6.

Innehåll

Delmoment och mål mot kunskapskraven år 6

Colour the clowns.  Kunna förstå enkla instruktioner.

Teddy Bear and the Elephant. Förmåga att lyssna och förstå innehållet - Reception.

What are the words? Kännedom om grundläggande ord och hur de stavas.

In the forest. Läsa och förstå enkla instruktioner.

At the circus. Läsa och förstå korta berättande texter.

This is me.  Vilja och förmåga att uttrycka sig i skrift, innehåll och språk

E4 Ordavkodning. Förmåga att läsa/avkoda engelska ord.

Samtal - Att ställa frågor och besvara frågor. Höra och kommunicera på engelska. Kännedom om hälsnings- och presentationsfraser, liksom hur man svarar och ställer frågor.  

Resultat och bedömning

Resultat av delmomenten redovisas i bifogad matris. 


Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
PARTILLEMODELLEN - ENGELSKA ÅK 4

EJ UPPNÅTT DELMOMENT
UPPNÅTT DELMOMENT
Colour the Clowns
Mål: Kunna förstå enkla instruktioner
Eleven klarar färre än 6 av de 8 instruktionerna.
Eleven klarar minst 6 av de 8 instruktionerna.
Teddy Bear and the Elephant
Mål: Förmåga att lyssna och förstå - reception.
Eleven klarar färre än 7 av de 8 uppgifterna.
Eleven klarar minst 7 av de 8 uppgifterna.
What are the Words?
Mål: Eleven visar förståelse av grundläggande ordförråd utifrån 18 valda bilder.
Eleven förstår färre än 14 av de 18 bilderna.
Eleven förstår minst 14 av de 18 bilderna.
What are the Words?
Mål: Eleven visar att denne kan stava grundläggande ordförråd utifrån 18 valda bilder.
Eleven stavar färre än 10 av de 18 bilderna rätt.
Eleven stavar minst 10 av de 18 bilderna rätt.
In the Forest
Mål: Eleven skall kunna läsa och förstå enkla instruktioner.
Eleven klarar att rita färre än 5 av de 8 instruktionerna.
Eleven klarar att rita minst 5 av de 8 instruktionerna.
At the Circus
Mål: Kunna lösa och förstå kort enkla berättande texter.
Eleven besvarar färre än 4 av 6 frågor innehållsmässigt rätt.
Eleven besvarar minst 4 av 6 frågor innehållsmässigt rätt.
This is me
Mål: Eleven kan skriva några enkla meningar om sig själv - skriftlig kommunikativ förmåga.
Eleven klarar ännu inte att skriva och berätta om sig själv på engelska så att en engelsktalande person förstår.
Eleven kan skriva och berätta om sig själv på engelska så att en engelsktalande person förstår.
Avkodning av engelska ord
Mål: Eleven visar förmågan att läsa/avkoda engelska ord.
Eleven hinner att läsa/avkoda färre än 56 av 63 ord under en minut.
Eleven hinner att läsa/avkoda minst 56 av 63 ord under en minut.
Muntlig produktion och interaktion
Mål: Eleven förstår när någon hälsar, frågar hur man mår, berättar om sig själv och ställer liknande enkla frågor. Eleven visar sin förståelse genom att besvara frågorna på engelska.
Eleven svarar på färre än 5 av 6 frågor som ställs på engelska.
Eleven svarar på minst 5 av 6 frågor som ställs på engelska.
Muntlig produktion och interaktion
Mål: Eleven kan hälsa på någon, fråga någon om vad denne heter eller mår med olika frågeord.
Eleven kan ställa färre än 3 av 5 frågor på engelska.
Eleven kan ställa minst 3 av 5 frågor på engelska.