👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Paaperot Projektsammanfattning 2020-2021, Uppföljningsperiod 3

Skapad 2021-04-27 16:40 i 133121 Förskolan Finska förskolan Stockholm Södermalm
Förskola
Det här är den tredje uppföljningen av projektarbetet där vi formulerar en Projektsammanfattning. Projektsammanfattning är en uppföljning av det projektarbete som pågått under året som blir till en pedagogisk berättelse. I Projektsammanfattningen gör pedagogerna en analys av sin undervisning och barnens förändrade kunnande/lärande/utveckling. Sammanfattningen utgör också underlag för gruppens självvärdering genom WKI (Stockholms stads Webbaserade kvalitetsindikator)

Innehåll

 

Gemensamt tema HÅLLBAR FRAMTID - Barns möten med naturen

 

Hur uppfyllde vi projektets syfte/fråga?

Vår projektfråga: Vad finns det för bär i vår natur? Utifrån barnens sommaruppdrag och reflektioner tillsammans med barnen kom vi fram till att vårt projekt skulle handla om bär. Vi har använt oss av Sapere metoden genom att undersöka med alla sinnen. Barnen har fått kunskap om olika bär som finns i vår natur. Vi märkte under projektets gång att barnen började intresserade sig för färger, former och mönster.  Vårt fokus har legat på språket, och vi har samtalat kring färg, form och mönster som en utgångspunkt för vidare utforskande. Vi har använt oss av bilder, sånger, sagor, skapande aktiviteter för att utveckla och stimulera barnens språkutveckling och lärande. Vi har reflekterat och diskuterat med barnen dagligen i olika situationer både i grupp och enskilda möten. 

Lumipalla lumipallo pyöreä ja valkoinen on piilossa alla lapasen mutta minkä värisen?

Snöboll snöboll  rund och vit är gömd under vanten men under vilken färg?

Här utvecklade vi leken och använde oss av de geometriska formerna (cirkel, triangel, kvadrat och rektangel).

 

Vilket lärande och förändrat kunnande har skett i gruppen?

-Barnen har lärt sig nya ord, kan namnge olika bär

-Barnen har lärt sig färger

-Barnen har lärt sig olika geometriska former

-Barnen har lärt sig olika mönster

-Barnen har lärt känna igen olika vårblommor

-Barnen har lärt sig att räka och känna igen olika bokstäver och siffror

-Barnen vet vad ett frö är

-Barnen har lärt sig att plantera, vad fröna behöver för att växa.

Hur vet vi det? Hur ser vi det förändrade kunnandet? 

-vi ser och hör att barnen pratar om färger, former och mönster

- dem reflekterar dagligen om vilken färg de har tex på kläderna, vilket mönster tex randigt, prickigt mm.

- i leken namnger dem färger och former, jag har en gul spade, din spade är blå, du har en randig tröja

- i matsituationer namnger de tex att tallriken är rund, tomaten är röd, mjölken är vit mm.

- barnen pratar om blommor, vad de heter och vilken färg

- barnen pratar om de geometriska formerna

- de känner igen sin egen bokstav 

- vi har fått positiv respons från vårdnadshavarna hur barnen har utvecklats och vad de lärt sig i förskolan 

 

 

Hur har den pedagogiska lärmiljön bidragit till?

I våra undervisningssituationer har vi undersökt olika bär, frukt och grönsaker. Vi har haft en pedagogiskt tanke bakom hur vi har utformat vår miljön så att den väcker barnets intresse för bokstäver, siffror och geometriska former. 

Hur ser den pedagogiska tanken ut, hur har den påverkat barngruppen och vad har ni gjort?

Vi har

 

Vilka material och verktyg verkade stödja barnen i deras utforskande?

Vi har använt oss av digitala verktyg så som lpad och projektor. 

- använt oss av polyglutt, där barnen får välja själv böcker de vill lyssna på

- läst böcker via projektor, kollat på filmer om tex solrosens kretslopp

Vilka verktyg och arbetssätt.

Vi har lekt olika lekar om färger och geometriska former. Vi har siffror, bokstäver och geometriska former i vår innemiljö. Barnen har tillgång till böcker i varje rum. 

 

Hur har familjerna/vårdnadshavarna involverats?

Vårdnadshavarna har varit med i uppstarten av projektet och de har fått ta del av lärloggar i skolplattformen, via teams och på termins möten för vårdnadshavarna.

 

Vad blev bra/mindre bra-och varför?

Barnen har visat ett stor intresse för lärande och nyfikenhet i projektuppdraget. 

Att barnen har använt sig av sitt nya lärande/kunnande i förskolan och hemma.

Vi har fått positiv respons av vårdnadshavare vad barnen har lärt sig. Att de kan geometriska former, färger, bokstäver och siffror.

Vad är vi mest stolta över i projektet?

Att  barnens ordförråd har utvecklats och barnen har upplevt glädjen i lärandet " jag kan" .

Att barnen har fått en förståelse om växts kretslopp från frö till färdig planta.

Att barnen och lärt sig dem geometriska formerna

Att barnen har lärt sig färger

Att sätta ord på alla känslor

Att visa empati för allt levande i naturen

 

Vår viktigaste lärdom inför framtida projekt?

Framtida projekt kommer även i fortsättningen drivas utifrån barnens nyfikenhet och intresse. Vi pedagoger finns som medforskare vilket leder till delaktighet, inflytande, meningsfullhet och ansvarstagande. Planering som vi följer och alla pedagoger tar sitt ansvar. Att ta nytta av det kollegiala lärandet och allas kunskaper.

Vi är extra stolta av den positiva respons vi fått från vårdnadshavarna. De ser och hör hemma vad barnen har lärt sig på förskolan och hur glada dem är i deras nya kunskaper.