👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Rosen, pedagogisk planering undervisning Digitalt skapande och källkritiskt tänkande VT, 21

Skapad 2021-04-27 21:35 i Torallastigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Kameran som utgångspunkt skapar erbjudande och aktiviteter som utmanar barnens kreativitet, skapande och berättande

Innehåll

LPFÖ 18

 

VARFÖR?

 

Vi skapar möjligheter för barnen att använda appen ”kamera” på iPaden som en naturlig del i vardagen där vi vill utmana barnens kreativitet, skapande och berättande. I skogen, inomhus och utomhus ger vi barnen möjligheter att alltid ta dessa bilder, barnen skall veta att de alltid kan ta ett foto av något de byggt eller skapat och det ska vara en naturlig del i vardagen. Barnen skall alltid ha tillgång att använda kameran och ta ett foto av något de tycker är intressant, byggt eller skapat. Fotona som barnen tar är grunden för något och viktiga.

I förskolan skall vi arbeta med dokumentation och vi skall reflektera kring dokumentationen tillsammans med barnen. I reflektionen får vi syn på vilka delar som barnen tycker är intressant och vad de fokuserar och diskuterar kring. Vilket gör att vi ser hur vi kan gå vidare, fördjupa sig och utmana barnen vidare.

 

VAD?


Vi vill använda barnens bilder på ett kreativt sätt, fotona som barnen tar blir grunden för något. Barnen skall veta att deras foton är viktiga där vi väver in barnens egna foton i vårt skapande. Vi skapar tillsammans med barnens bilder och projektorn i miljön där vi ger barnen möjlighet att vara kreativa tillsammans med bilden.

 

HUR?

- Riktar projektorn mot ett stort papper och måla av barnens egna bilder från till exempel skogen där de forskat om något som projiceras upp 

- Alternativt ta kort på den teckning som du själv målat, projicerad och tillsammans med barnen skapa efter den. Det kan också vara något som barnen själva byggt. 

 

Hur kommer arbetet fortsätta? 

- Vi vill använda våra erfarenheter kring barnens egna bilder när vi använder Greenscreen, vi uppmuntrar barnen att själva ta en bild/ måla den bakgrundsbild de vill ”luras” med. 

 

Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att föra dialog hemma tillsammans med sina barn.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18