👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ekologi vt-21 åk 7

Skapad 2021-04-28 14:26 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Kemi Biologi
Ekologi handlar om samspelet i naturen, hur levande varelser påverkar varandra och påverkas av miljön de lever i. Här får du också lära dig om hur fotosyntesen fungerar och kolets kretslopp ser ut.

Innehåll

Till dig som elev:

Arbetsområdet

Ekologi handlar om samspelet i naturen, hur levande varelser påverkar varandra och påverkas av miljön de lever i. Här får du också lära dig om hur fotosyntesen fungerar och kolets kretslopp ser ut.

Mål

När det här arbetsområdet är slut ska du:

 • kunna använda mikroskop
 • kunna skriva en näringskedja
 • kunna sätta ihop näringskedjor till en näringsväv
 • kunna förklara hur en näringspyramid är uppbyggd
 • kunna förklara och använda ord som är speciella för det här området (ämnesspecifika ord) på ett korrekt sätt
 • kunna ge exempel på vad som kan påverka ett ekosystem
 • kunna ge exempel på hur du genom ditt sätt att leva kan påverka ekosystem
 • veta vad fotosyntesen är
 • känna till formeln för fotosyntes
 • veta vad cellandning är
 • känna till delar i växt- och djurceller
 • kunna redogöra för kolets kretslopp
 • kunna planera, genomföra och redovisa en undersökning av ett ekosystem (om tid finns)

Arbetssätt

Vi kommer att:

 • studera celler i mikroskop och göra egna preparat
 • ha gemensamma muntliga genomgångar
 • se film
 • göra en undersökning av ett ekosystem utomhus (om tid finns)
 • skriftligt dokumentera undersökningen

Redovisningsform

Eleverna redovisar sina kunskaper:

 • muntligt på lektionerna
 • i skriftligt uppgifter
 • i praktiskt arbete vid olika undersökningar
 • genom att dokumentera undersökningar

Bedömning

Jag bedömer:

 • ditt resonemang på lektionerna
 • dina svar på de skriftliga uppgifterna
 • dina praktiska färdigheter vid olika undersökningar
 • din planering, genomförande och redovisning av din ekologiska undersökning (om den hinns med)

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Ekosystems energiflöde och kretslopp av materia. Fotosyntes, förbränning och andra ekosystemtjänster.
  Bi  7-9
 • Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9

Matriser

Bi Ke
Ekologi vt-20 åk 7

E
C
A
Muntlig aktivitet
Du deltar aktivt i diskussioner genom att ställa frågor och komma med funderingar som till viss del för diskussionerna framåt.
Du deltar aktivt i diskussioner genom att ställa frågor och komma med funderingar som för diskussionerna framåt.
Du deltar aktivt i diskussioner genom att ställa frågor och komma med funderingar som för diskussionerna framåt samt fördjupar och breddar dem.
Begrepp
Du känner till några ämnesspecifika ord och kan till viss del förstå och använda dig av dem i rätt sammanhang.
Du känner till flera ämnesspecifika ord och kan till stor del förstå och använda dig av dem i rätt sammanhang.
Du känner till många ämnesspecifika ord och du förstår och använder dig av dem i rätt sammanhang.
Fakta
Du har grundläggande kunskaper om ekosystem, ekologiska samband, energiflöden och kretslopp.
Du har goda kunskaper om ekosystem, ekologiska samband, energiflöden och kretslopp.
Du har mycket goda kunskaper om ekosystem, ekologiska samband, energiflöden och kretslopp.
Skriftliga uppgifter
Du kan använda dig av dina kunskaper på ett i huvudsak fungerande vis för att till viss del lösa uppgifterna.
Du kan använda dig av dina kunskaper på ett relativt väl fungerande vis för att till stor del lösa uppgifterna.
Du kan använda dig av dina kunskaper på ett väl fungerande vis för att lösa uppgifterna.
Undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna instruktioner och bidrar själv på något vis till planeringen av undersökningen.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna instruktioner och bidrar själv till planeringen av undersökningen.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna instruktioner och du bidrar på flera sätt till planeringen av undersökningen.
Användande av utrustning
Du använder utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert och rätt sätt.
Du använder utrustningen på ett säkert, rätt och effektivt sätt.
Dokumentation
Du kan göra enkla dokumentationer av undersökningarna med t ex tabeller, diagram, bilder och rapporter. Du kan dra enkla slutsatser utifrån dina resultat.
Du kan göra utvecklade dokumentationer av undersökningarna med t ex tabeller, diagram, bilder och rapporter. Du kan dra utvecklade slutsatser utifrån dina resultat.
Du kan göra välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med t ex tabeller, diagram, bilder och rapporter. Du kan dra välutvecklade slutsatser utifrån dina resultat.