👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår och sommar

Skapad 2021-04-29 10:00 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 4 Biologi Slöjd
Vintern är slut och det börjar hända mycket i naturen. Snön har smält. Knopparna på träden börjar slå ut och de första vårblommorna tittar fram ur jorden. Alla fåglar som varit i varmare länder kommer tillbaka. I buskar och träd hörs fågelsång. På marken börjar det röra sig, myror och insekter kryper fram och värmer sig i solen och fjärilar flyger mellan blommorna. Det är våren som har kommit!

Innehåll

Mål med arbetet

Under perioden kommer vi att lära oss om naturen på våren och sommaren. Du ska kunna förklara hur pollinering går till och ge exempel på viktiga pollinerare. Du ska även kunna ge en enkel förklaring till hur växterna får sin energi. Du ska kunna berätta hur en insekt utvecklas från ägg till en färdig insekt.  

Efter arbetsområdet om vår och sommar ska du kunna:

  • Namnen på några vanliga blommor. 
  • Namnen på några fåglar i din närhet. 
  • Förklara vad pollinering är och ge exempel på pollinerade. 
  • Förklara hur växterna får sin energi så att de kan växa.
  • Berätta hur en insekt utvecklas från ägg till färdig insekt.

Arbetssätt och redovisningsform

Muntliga genomgångar i klassrummet

Diskussioner i grupp

Filmer

Textläsning

Faktasökning

Tillverkning av vildbihotell

Prov

Visa din kunskap - bedömning

Du kommer att få läsa texter och visa att du har förstått genom att delta i diskussioner och att framföra dina slutsatser skriftligt och muntligt.

Du kommer att få visa att du klarar av att använda relevanta begrepp.

Matriser

Bi Sl
Vår och sommar

Pollinerare
Du visar att att du vet vad som menas med en pollinerare.
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
Fotosyntes
Du kan förklara hur fotosyntesen går till.
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
Pollinering
Du kan förklara hur pollinering går till.
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
Livscykel
Du kan redogöra för insekters livscykel.
Du förklarar/redogör på ett enkelt sätt, använder delvis begreppen på rätt sätt och ger exempel ibland.
Du förklarar/redogör på ett utvecklat sätt, använder begreppen till största del på rätt sätt och använder dig av exempel när du förklarar.
Du förklarar/redogör på ett välutvecklat sätt, använder alla begreppen på rätt sätt och använder dig av exempel som fördjupar din förklaring
Samtala
Du deltar i samtal genom att ställa frågor och lyssna på andra.
Du är aktiv i samtal, ställer frågor och kan presentera och bemöta olika åsikter.
Du argumenterar och diskuterar så att samtalet leder till djupare diskussion.