👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-04-29 10:05 i Vikingstads skolor Linköping
Argumenterande text åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer under en tid framöver få lära dig om vad en argumenterande text är och vad som är viktigt att ha med när man skriver en argumenterande text. Du kommer tillsammans med en klasskamrat få skriva en argumenterande text för att avslutningsvis få skriva en egen argumenterande text.

Innehåll

Innehåll

Din text ska innehålla: 

-en rubrik som gör läsaren intresserad

-en inledning som talar om en åsikt

-olika argument för åsikten

-motivering för de olika argumenten

-en avslutning som sammanfattar dina åsikter 

 

Texten ska dessutom:

-vara tydligt skriven så att läsaren förstår vad du menar (röd tråd, skiljetecken och stor bokstav samt styckesindelning) 

 

Eget inflytande: 

-du får själv välja vad du ska skriva en argumenterande text omMatriser

Sv SvA
Argumenterande text

Röd tråd

Nivå 1
Ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Du skriver ännu inte med en röd tråd i din text vilket gör att det är svårt att förstå det du skriver.
Du skriver till stor del med en röd tråd i din text vilket gör den lätt att följa med i.
Du skriver din text med en röd tråd vilket gör den mycket lätt att följa med i.

Struktur

Nivå 1
Ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Rubrik
Du använder ännu inte en rubrik som talar om vad din text handlar om.
Du använder en rubrik som talar om vad din text handlar om
Du skriver en rubrik som talar om vad din text handlar om samt skriver en rubrik som gör läsaren intresserad.
Inledning
Du har ännu ingen inledning eller en inledning som inte passar texten.
Du har en inledning som talar om din åsikt
Du har en inledning som tydligt talar om din åsikt.
Innehåll
Du skriver ingen tydlig åsikt eller argumenterar inte för din åsikt.
Du skriver en åsikt och har något eller några argument för din åsikt.
Du skriver en tydlig åsikt. Du ger flera tydliga och utvecklade argument för din åsikt.
Styckesindelning
Du använder ännu ingen styckesindelning vilket gör att det blir svårt att läsa din text och/eller gör styckesindelning på fel ställen vid flera tillfällen.
Du använder styckesindelning på flera ställen i din text vilket gör din text lättare att läsa och förstå.
Du använder styckesindelning efter inledning, varje argument samt din avslutning vilket gör din text lätt att läsa och förstå.

Språklig struktur

Nivå 1
Ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Stor bokstav och skiljetecken
Du använder sällan stor bokstav i början på en ny mening eller avslutar meningar med punkt.
Du använder oftast stor bokstav vid ny mening samt avslutar meningarna med punkt.
Du använder skiljetecken (.,!?) på korrekt sätt och börjar ny mening med stor bokstav.