👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Avhjälpande Underhåll 1 V2-V5

Skapad 2021-04-29 12:02 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Driftsäkerhet och underhåll
V2 Säkerhets repetition verkstad, eleverna får lite allmänna frågor och får även göra frågor själv, med hjälp av innehållet som finns i simuleringsrummet, hydraulik principer V3 -5 elever arbetar med Lager och lagerstation samt verktyg,

Innehåll

Akuta underhåll, planerade underhåll, förebyggande underhåll,

Tid? Schema? Besparing?

Vid planerat underhåll är det viktigt att vara förbered att inte sakna verktyg och det viktigaste är alltid i all underhållsplanering BRYT LÅS SÄKRA (som gäller vid allt underhållsarbete)

Samordning och samordningsansvarig är en person som kan säkerheten och kan informera dig om vad som gäller på arbetsplatsen du ska samverka på….

Verktyg (planering) ritningar informationer om fetter oljor remmar kugghjul bultar muttrar osv viktigt vid akuta underhåll, men vid akuta är det komplext att planera vilken utrustning och verktyg du behöver, men viktigt att ta så mycket information som möjligt av beställaren, och vid akuta är det viktigt att dokumentera så problemet byggs bort om det återupptas. (Dokumentation är viktigt i allt underhållsarbete)

När du förebygger ett underhåll ser du till att problemen åter gärdas före de uppstår tex som på vår verkstad vi fettar kollar olja har städrutiner och byter slangar och kablar m.m i god tid.

Ur ett ekonomiskt perspektiv är det bra med planerade och förebyggande underhåll för att slipa akuta driftstopp eller dyrare reparationer.

Som alltid är säkerheten nummer 1 bryt lås säkra, se till att ha kunskapen och säkerheten med dig alltid. Vid påtagliga risker eller oklara uppgifter kontakta beställare av jobbet även samordnaransvarig och skyddsombud.

Olyckor med värsta utgång tänk till

https://www.youtube.com/watch?v=cNcsTRQNZLE

hlr hjärtlung räddning

https://www.youtube.com/watch?v=G6sjVL3awBo

hlr och hjärtstartare

https://www.youtube.com/watch?v=eJf_aCu6yR8

industri olyckor vad göra

 

https://www.youtube.com/watch?v=9NqB1Edz17s

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Enklare avhjälpande underhåll på maskiner och utrustningar.

Planering för och genomförande av avhjälpande underhåll med hjälp av ritningar, scheman och manualer.

Föreskrifter om arbetsmiljö samt person- och maskinsäkerhet.

Lagar och bestämmelser om till exempel lyftdon, tryckkärl, heta arbeten, kemikalier och gaser.

Grundläggande underhållstekniska begrepp och parametrar.

Grundläggande metoder och tekniker för felsökning och reparation.

Maskinelement och deras användningsområden samt material och verktygslära.

 

Uppgifter

  • Bilder för prov

  • Lager och lagerstation

Matriser

Dri
Avhjälpande Underhåll 1 V2-V5

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1