👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande rörelsesånger

Skapad 2021-04-29 14:23 i Slavsta förskola Uppsala kommunala förskolor
Förskola
Genom att sjunga/dansa/leka rörelsesånger hoppas vi kunna inspirera till lek.

Innehåll

 

18 mars 2021

Utgångspunkt: Barnen har visat ett stort intresse för rörelsesånger, de ber om att få lyssna på och sjunga dessa sånger samt visar glädje inför dem.

Utmaning till barnen: Att inspirera barnen till att utveckla leken genom att använda oss av rörelsesånger med en berättelse som vi på olika sätt kan dramatisera med barnen.

Arenan: Det är ett ändamålsenligt rum som kan förändras utifrån behov och inspiration.

Vilket/vilka material väljer vi: Vi utgår ifrån de material som redan finns i rummet och lägger till material som förstärker sångernas innehåll. 

Vårt bidrag som pedagog: En pedagog är helt aktiv när- och härvarande, inspiratör och scenograf. Den ansvarar för att aktiviteten filmas. En pedagog är helt aktiv löpare dvs tar hand om blöjbyten och har koll på de barn som inte deltar i aktiviteten. Den tredje pedagogen har en mellanroll beroende på hur barnen fördelar sig.

Vilka förväntningar har vi? Vad tror vi kommer hända? Vi hoppas att aktiviteten och miljön i Arenan ska inspirera till utveckling av barnens lek. Vi hoppas också att barnens språkutveckling ska främjas genom användandet av TAKK och bilder.

Introducering: Vi har redan introducerat sångerna. Vi satsar på att göra klart Bockarna Bruse-miljön först.  

Pedagogernas nyfikenhetsfråga: Hur inspireras barn till lek genom berättande rörelsesånger?

 

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18
  • fantasi och föreställningsförmåga,
    Lpfö 18