👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik; Energi

Skapad 2021-04-29 15:37 i Parkskolan Ludvika
Arbetsområde om energi och energikällor.
Grundskola 4 Fysik
Du ska lära dig om olika energiformer och energikällor. Vilka källor behöver vi satsa på inför framtiden? Vilka för- och nackdelar finns med olika källor?

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Undervisningen i ämnet fysik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om fysikaliska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om fysikaliska företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser.

En viktig fråga i dagens och morgondagens samhälle är energifrågan; vilka energikällor ska vi använda och vilka behöver vi sluta använda? Vad är energi och vad innebär energiprincipen?

Hur ska vi lära oss detta?

Vi arbetar med och diskuterar texter och frågor samt filmer som handlar om energi och energikällor. 
Vi samlar information, för- och nackdelar om olika energikällor.

Gleerups digitala läromedel i fysik: Energi
Lära NO åk 4: Energi

Begreppa:   Vad är energiprincipen?
                    Vilka energikällor använder vi?
                    Kärnkraft

UR.se          Fatta fakta; Kärnkraft

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna en del om olika energiformer.
Du ska kunna redogöra för energiprincipen.
Du ska kunna redogöra för olika energikällor; förnybara och icke förnybara.
Du ska bilda dig en uppfattning om olika energikällors för- och nackdelar.

Hur du får visa vad du kan:

Du visar dina kunskaper i samtal om texter och filmer.
Du gör tankekartor om olika energikällor.
Du arbetar enskilt med instuderingsfrågor och text.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Fy  E 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Fy  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
  Fy  E 6