👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA Luft

Skapad 2021-04-30 10:17 i Stallbackens förskola Ludvika
NTA - Luft
Förskola
Experimentera, upptäcka och leka med luft. Det finns överallt men hur funkar det?

Innehåll

 

Var är vi?

Barnen visar intresse för luft exempelvis när det yr sand.

Vart ska vi?

Vi vill ge barnen en lustfylld möjlighet att experimentera, leka och upptäcka olika fenomen kring luft.

Hur gör vi?

Vi kommer att använda oss av förskolans NTA-lådan luft. Med hjälp av den kommer vi bland annat att utforska vad luft, vind och blåst är. Tillsammans ska vi ta reda på fakta och lära oss om luften. Vad den innehåller och hur kan vi göra för att motverka luftföroreningar.

För att utforska luften använder vi oss av Chrome tablet och Clever touch för att dokumentera och informera oss om olika naturfenomen.

 

Hur blev det?

Reflektion kommer ske löpande i arbetslagen samt genom kommunikation med vårdnadshavare.

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18