👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

känslor

Skapad 2021-04-30 10:19 i 183371 Förskolan Håven Stockholm Farsta
Förskola

Innehåll

Känslor

Vi vill uppmärksamma barnen på att vi känner olika känslor samt att det är tillåtet att göra det.

Vi vill att barnen lär sig att förstå begrepp så som: ledsen, arg, glad, rädd.

Nuläge:

Vi har många känslor inom oss och vi vill göra barnen medvetna om hur de känns och att vi kan reagera olika även om vi har samma känsla. 

Metod:

Vi kommer arbeta med känslor genom samtal, rollspel, filmer, skapande och sagor genom att:

samtala om varför och vid vilka tillfällen vi känner olika känslor 

läsa sagor och spela rollspel där figurerna upplever olika känslor och samtala om dem

röra oss till olika musikstycken, glad musik, arg musik osv

Barnen får göra sitt självporträtt med de olika känslorna 

Syfte:

Vi vill att barnen ska få djupare förståelse för de olika känslorna som dom känner och att dom ska kunna sätta ord på sin känsla.

Att det kanske inte känns lika för mig som för dig i olika situationer. 

Vi vill att det ska kännas okej för barnen att visa sina känslor.

Mål: Att klarlägga för barnen att det är accepterat att visa sina känslor så länge man inte gör någon annan illa.

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18