👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationalism, imperialism och första världskriget

Skapad 2021-04-30 12:49 i Torpskolan Lerum
En Lpp som behandlar nationalism, imperialism och första världskriget.
Grundskola 7 – 9 Historia
Genom att studera nationalism, imperialism och första världskriget ska du ges möjlighet att skaffa dig en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, personer, kulturmöten och utvecklingslinjer. Du ska även skaffa dig insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Du ska även kritiskt granska, tolka och värdera källor, som grund för att skapa historisk kunskap.

Innehåll

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet

Du skaffar dig kunskap om och utvecklar förståelse för:

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
 • Det första världskriget, dess orsak och följder.
 • Du utvecklar och prövar din förmåga att kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

Arbetsgång och bedömning

Vi kommer att diskutera orsakerna till och konsekvenserna av de olika delarna av ämnesområdet samt diskutera deras återverkningar på dagens samhälle. Ett exempel på sådant diskussionsunderlag är hur bilden av nationalism förändrat över tid, dess konsekvenser och påverkan på samhället. 

Bedömningen kommer att ske genom målfrågorna. Samt en uppgift om olika källor. 

 

Arbetsgång

Vecka 18:  Första världskrigets orsaker

Målfråga: 

- Hur kunde nationalismen, industrialiseringen och koloniseringen orsaka att första världskriget bröt ut?

- Hur ser det ut i världen idag med nationalism? Jämför nationalismen under 1900-talets första hälft med nationalismens spridning idag. Vilka likheter och skillnader finns? Ta hjälp av: https://www.rosenberg.se/nationalismens-terkomst-ii & https://www.so-rummet.se/kategorier/samhallskunskap/politiska-ideologier/nationalism 

 

Vecka 19:  Allianser och krigets händelseförlopp

Målfrågor:

- Vilka var de två allianserna och vilka länder var med i respektive allians?

- Vad hände under den svarta veckan?

- Vad var syftet med att ha skyttegravar?

 

 

Vecka 20: Konsekvenser av kriget

Målfråga:

- Vad blev konsekvenserna av kriget?

 

Vecka 21: Källkritik

Uppgift: Att leva som soldat i skyttegravarna under första världskriget.

 

Vecka 22: Ryska revolutionen

Målfrågor:

- Varför blev det en revolution i Ryssland?

- Vad var konsekvenserna av revolutionen? 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism.
  Hi  7-9
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen.
  Hi  7-9
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck, till exempel i form av kolonialism, rasism eller totalitär diktatur och motstånd mot detta.
  Hi  7-9

Matriser

Hi
Kunskapskrav historia

Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

E
C
A
,
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.