👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden åk 4

Skapad 2021-05-02 18:18 i Högadalsskolan Härryda
Vikingatiden.
Grundskola 4 – 6 Svenska Historia
När var vikingatiden? Vilka var vikingarna? Hur kan vi veta så mycket om deras historia? Varför upphörde egentligen vikingatiden?

Innehåll

Syfte

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften.

 

 

Undervisning

Vi kommer att arbeta med olika texter för att lära oss om vikingatiden. Till texterna kommer vi att arbeta med olika frågor och typer av uppdrag, som eleverna enskilt kommer att arbeta med. De olika uppdragen ser olika ut, det kan vara alltifrån att undersöka föremål, rita vikingaskepp till att tillverka en tidslinje från senaste istidens slut till vikingatiden. Vi kommer även titta på filmer om vikingatiden samt även att lyssna på "Turid - en vikingasaga" på Drama för Unga. Det kommer även att i helklass diskuteras begrepp och ämnesspecifika ord. Arbetet kommer sedan variera mellan enskilt arbete, pararbete och övningar i helklass. 

 

 

Vad eleven ska lära sig

 • Veta när vikingatiden var

 • Beskriva hur människorna levde:
  • vad de arbetade med
  • hur deras kläder såg ut
  • hur de bodde
  • vad de åt
  • vilka som styrde och bestämde 

 • Förklara varför, hur och vart människorna reste

 • Förklara hur vi kan veta något om vikingatiden och vikingarna

 • Redogöra för vikingarnas religion och vilken gud de trodde på

 • Redogöra hur och varför vikingatiden tog slut

 • Använda ämnesspecifika ord:
  • husbonde/husfru
  • ätt
  • träl
  • runor
  • runristare
  • ting
  • lagman
  • handelsplats
  • Birka
  • missväxt
  • plundra
  • Gårdarike, Särkland, Blåland, Ruser
  • landsförvisning
  • Valhall
  • asagudar, Oden
  • blot
  • missionär

 

 

Hur eleven kan visa sina kunskaper

Du får möjlighet att visa dina kunskaper genom att delta aktivt under lektionstid samt genom enskilt arbete med olika frågor och uppdrag. Du kan även visa dina kunskaper och begreppsförmåga vid diskussioner och grupparbeten samt skriftligt prov på begreppen.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6