👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

År 8 Geografi vt-21- Vår globaliserade värld och hållbar utveckling

Skapad 2021-05-02 21:47 i Smedshagsskolan Stockholm Grundskolor
I VÅR GLOBALISERDE VÄRLD: LIVSMILJÖ, MÄNNISKANS FÖRSÖRJNING OCH HANDELSMÖNSTERS PÅVERKAN PÅ MILJÖN: KLIMATFÖRÄNDRNGAR SAMT FÖRSLAG PÅ HÅLLBARA LÖSNINGAR- samt DEMOGRAFI
Grundskola 8 Geografi
I VÅR GLOBALISERDE VÄRLD: LIVSMILJÖ, MÄNNISKANS FÖRSÖRJNING OCH HANDELSMÖNSTERS PÅVERKAN PÅ MILJÖN: KLIMATFÖRÄNDRNGAR SAMT FÖRSLAG PÅ HÅLLBARA LÖSNINGAR- samt DEMOGRAFI

Innehåll

Lektionsplanering GEOGRAFI  8A  v.18-22

HÄR HITTAR DU ALLT SOM VI JOBBAR MED UNDER MOMENTET!
Här får du en överskådlig planering över momentet. Tänk på att planeringen kan ändras beroende på hur snabbt vi jobbar om vi måste repetera etc. ​Planen är också strukturerad så att den lätt kan användas om det blir tal om distansundervisning.

Vi följer denna plan på lektionerna men den är också bra för dig när du övar på egen hand hemma, har varit sjuk eller vill repetera det vi gjort tidigare inför skrivning. Som förälder får du en snabb överblick och kan se vad ditt barn gör i SO:n oh vad som förväntas göras hemifrån. Alla meningar/begrepp som är understrukna är länkar till läroboken, Studi.se eller sli.se. Så du når allt material härifrån!

Om du som elev blir färdig med en lektionsuppgift förväntas du att på egen hand gå in och göra quiz på tex Begreppa eller studi.se, repetera sina svar på frågorna, läsa framåt i läroboken, eller öva begrepp på Quizlet.  Du blir ju klar för du kan alltid göra mer! (växande tankesätt).

Läroboken: Capensis förlag RELIGIONKUNSKAP 7-9 , du kan både läsa i din bok + lyssna på den på inläsningtjänst.

Du behöver logga in på vissa sidor, se till att du har koll på din inloggning.

Studi.se= skolmejlen + lösenord= ditt egna valda

Inläsningstjänst.se = Där ligger din lärobok så du kan lyssna på den + se filmer på Begreppa . = skolmejlen + lösenord= 12345678

Sli.seannika.gestrin@edu.stockholm.se + lösenord= dagböcker

Power Pointen LIGGER PÅ TEAMS   Lektionsinnehåll:

v. 6-12

TISDAG 60

ONSDAG 60

FREDAG 70

ATT TÄNKA PÅ

v. 18

Samhället och religionen

Individen och etik

Hindusimens kastsystem

Inlämning av det du skrivit- är bedömning

ETIK KLART?

Uppstart

UPPDRAG 1 GE-  KLIMAT OCH KLIMATZONER – LEKTION 1  -

FRÅGOR 1-11

 

Låna och lämna läroböcker

GEOGRAFIOMRÅDET INNEHÅLLER: : klimat och klimazoner+ klimatförändringar + HANDEL OCH TRANSPORTMÖNSTER IDAG +  hållbar utveckling

v. 19

LEKTION 2:

UPPDRAG 1 GE-  KLIMAT OCH KLIMATZONER –

GÖRA KLART 1-11

HINNA FRÅGA 12

LEKTION 3:

UPPDRAG 1 GE-  KLIMAT OCH KLIMATZONER –

ÖVA  KLIMATIDAGRAM

 

LOV

 

V.20

 

LEKTION 4

UPPDRAG 1 GE-  KLIMAT OCH KLIMATZONER –

REPETERA 1-12 I GRUPPER  +

GÖRA MÅLKOLL FRÅN EXTRAMATERIAL  CAPENSIS

+ SKA LÄMNAS IN  DITT HÄFTE

LEKTION 5

8A UPPDRAG 2  KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

 

LEKTION 6

8A UPPDRAG 2  KLIMATFÖRÄNDRINGAR 

 

 

v.21

LEKTION 7

8A  GEOGRAFI -  TRANSPORT MÖNSTER+ HÅLLBAR UTVECKLING  7

 

NTA BOKEN- UPPDRAG 4:  FÖRR, NU OCH FRAMTIDEN??

 

LEKTION 8

8A TRANSPORT MÖNSTER + HÅLLBARUTVECKLING  8-  

NTA BOKEN UPPDRAG 5. SVERIGES KLIMATPÅVERKAN

 

 LEKTION 9

8A HÅLLBAR UTVECKLING

 Uppdrag 6

AVSLUTA UPPDRAG 5

NTA BOKEN- UPPDRAG 6.   FRÅN SVERIGE I VÄRLDEN-
+ UR GEOBOKEN- HANDELSMÖNSTER OCH TRANSPORTER

 

v.22

LEKTION 10:

8A  HÅLLBAR UTVECKLING 10

NTA BOKEN- UPPDRAG 6.   FRÅN SVERIGE I VÄRLDEN-
+ UR GEOBOKEN- HANDELSMÖNSTER OCH TRANSPORTER

REPETERA – DISKUTERA INFÖR BEDÖMNING

 

LEKTION 11

BEDÖMNING- STOR FRÅGA

 

LEKTION 12

DEMOGRAFI

BETYG  SÖNDAG 6 JUNI

ÅR 8 HÅLLBAR UTV.

ÅR 9 RELIGION

ÅR 7 GEOGRAFI

CENTRALT INNEHÅLL

Livsmiljöer: Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor. (GE)

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen. (GE)

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporte­ras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid. (GE) ( koppla till historian världshandeln)

Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekven­ser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta. (GE)

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället. (GE) med idrotten.

 

 Bedömning/ innehåll:

1.    Uppdrag 1 klimat+ klimatzoner – SKRIFTLIG MÅLKOLL - INLÄMNING

2.    UPPDRAG 2 Klimatförändringar - MÅLKOLL

3.     UPPDRAG 3:Globalisering- försörjning och handelsmönster+

S   SO + NO=HÅLLBARHET  MUNLIGA REDOVISNINGAR + NP ÖVNINGAR. ( SPELA IN DIG ELLER SKRIV)

4.     UPPDRAG 4: Befolkning och migration: SKRIFTLIG MÅLKOLL

 ARBETSSÄTT

Ø  Frågeställningar som kopplas till föreläsningar och läroboken.

Ø  Läsa texter i läroboken

Ø  Se kortare filmer

Ø  Samtal/diskussioner

Ø  Kunskapsbedömningar: FAKTA, RESONEMANG OM ORSAKSER OCH KONSEKVENSER OCH KUNNA GE FÖRSLAG P ÅHÅLLBARA LÖSNINGAR FÖR MILJÖN.

 

 

 

Uppgifter

  • GEOGRAFIBOKENS SIDOR UPPDRAG 1-4

  • Artiklar till uppgiften i uppdrag 3

Matriser

Ge
Geografimatris 7-9

Ej nått kunskapskraven. Ej behandlat förmågan
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Samspel människa, samhälle & natur
Faktakunskaper uppdrag 1-4 + bedömning om hållbar utveckling i SO/NO
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Användningar av begrepp i uppdrag 1-4 + bedömning om hållbar utveckling i SO/NO
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
uppdrag 3
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Uppdrag 2 + + bedömning om hållbar utveckling i SO/NO
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Kartor, källor, teorier, metoder och tekniker
LÄSA AV TABELLER OCH DIAGRAM.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Bedömning om hållbar utveckling i SO/NO
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.