👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 2

Skapad 2021-05-03 08:28 i Köpinge skola Kristianstad
Grundskola 1 – 3 Musik
Musik talar till alla människor. Med hjälp av musikens språk kan vi kommunicera med människor från hela världen även om vi talar olika språk. Musik förstärker det vi vill säga och hjälper oss att förstå och uttrycka känslor och sinnesstämningar. Genom att spela, sjunga och musicera kan vi delta i gemenskapen som musiken ger.

Innehåll

Material:

Datorn(Musikoteket ,youtube, musication)

Instrument

Material till tillverkning av enkla instrument

 

Begrepp:

Blåsinstrument

Slaginstrument

Stränginstrument

Tangentinstrument

Kanon

Rytm

Takt

 

 

Mål:

1. Sjunga med i gemensam sång

2. Spela i takt

3. Skapa musik

4. Beskriva och reflektera över musikupplevelser

5. Benämna musikinstrument

 

 

Metod: 

Gemensam sång

Klassrumsdiskussioner

Par/gruppövningar

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  Mu  1-3
 • Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  Mu  1-3
 • Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  Mu  1-3
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3

Matriser

Mu
Musik åk 2

Nivå 1
Godtagbara kunskaper
Nivå 2
Mer än godtagbar kunskap
Nivå 3
Mer än godtagbar kunskap
1. Sjunga med i gemensam sång
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Jag sjunger med i gemensam sång och anpassar mig med stöd efter takt/ rytm.
Jag sjunger med i olika former av gemensam sång t ex kanon. Jag anpassar mig efter takt/ rytm.
Jag sjunger i olika former av gemensam sång med god säkerhet. Jag anpassar mig efter takt/ rytm och situation.
2. Spela i takt
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Jag deltar i spel och anpassar med stöd mitt spelande efter takt/ rytm.
Jag deltar i spel och anpassar mitt spelande efter takt/ rytm.
Jag spelar med flyt. Jag anpassar mitt spelande efter takt/ rytm.
3.Musikskapande
 • Mu  1-3
 • Mu  1-3
Jag skapar i olika former ( med text, bild, ljud, rytmer och rörelser ) och prövar olika idéer med stöd.
Jag skapar i olika former, prövar och omprövar egna idéer till en viss del fungerande form.
Jag skapar i olika former, prövar och omprövar egna idéer som leder till en fungerande form.
4. Samtala och beskriva
 • Mu  1-3
Jag kan samtala kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Jag kan på ett enkelt sätt beskriva vad jag upplever.
Jag kan samtala kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Jag kan på ett tydligt sätt beskriva vad man upplever.
Jag kan samtala kring musikupplevelser och hur musiken påverkar människor. Jag kan på ett tydligt sätt beskriva vad man upplever och göra jämförelser mellan olika musikupplevelser.
5. Musikinstrument
 • Mu  1-3
Jag kan benämna l 1 instrument från de olika grupperna blåsinstrument, slaginstrument, tangentinstrument och stränginstrument.
Jag kan benämna 2 instrument från de olika grupperna blåsinstrument, slaginstrument , tangentinstrument och stränginstrument.
Jag kan benämna minst 2 instrument från de olika grupperna blåsinstrument, tangentinstrument slaginstrument och stränginstrument.