👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Projektavslutning

Skapad 2021-05-03 09:12 i Högastens förskola Helsingborg
Förskola
Vi har nu arbetat klart med sagan om De tre bockarna Bruse och kommer att avsluta projektet.

Innehåll

Våra prioriterade mål 2020/2021:

"Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov"

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer"

"Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter"

 

Syfte

Syftet med undervisningen är att barnen ska få ta del av sin egna och kompisarnas filmer.

 

Undervisning 

Vi kommer nu att knyta ihop säcken och avsluta projektet. Detta kommer vi att göra genom att bjuda in barnen till en "filmvisning" där vi kollar på barnens Green screen-filmer. Vi riggar upp i vårt gröna rum med stolar, poppar popcorn och projicerar upp på vår filmduk. 

 

Kopplingar till läroplanen

  • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
    Lpfö 18
  • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
    Lpfö 18